Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng xây dựng Trung tâm Logistics tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỷ lệ 1/500, đặt ra:

Hình thành Trung tâm logistics tại Khu kinh tế Vũng Áng có tầm cỡ khu vực và quốc tế, phục vụ các hoạt động logistics trong tỉnh, khu vực và quốc tế; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, góp phần từng bước đưa kinh tế Hà Tĩnh hội nhập sâu vào kinh tế quốc tế. Làm cơ sở để thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư, quản lý, kinh doanh, khai thác trung tâm logistics tại Khu kinh tế Vũng Áng; thúc đẩy hoạt động và phát triển cụm cảng Vũng Áng - Sơn Dương, góp phần phát triển ngành dịch vụ logistics tỉnh Hà Tĩnh, hỗ trợ các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ khác của tỉnh phát triển. Làm cơ sở để xác định các công trình, dự án ưu tiên, phân kỳ đầu tư, quản lý quỹ đất, xây dựng dịch vụ trong diện tích đất được quy hoạch.

Vị trí quy hoạch Trung tâm Logistics tại Khu kinh tế Vũng Áng tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh; Phía Bắc giáp cảng Vũng Áng; phía Đông và Đông Nam giáp núi Ô Tôn; phía Tây và Tây Nam giáp Khu phi thuế quan trong Khu kinh tế Vũng Áng. Quy mô diện tích lập quy hoạch: 133,32 ha, trong đó, đất xây dựng kho logistics 67,66 ha, đất xây dựng khu quản lý điều hành và dịch vụ phụ trợ 7,05 ha; được quy hoạch đồng bộ về hệ thống giao thông, cấp-thoát nước, cấp điện-điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, môi trường…

Đây cũng là nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 03/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030: “Hành lang kinh tế đường 8, đường 12A và duyên hải Bắc Trung bộ: 01 Trung tâm hạng II có quy mô tối thiểu 20 ha đến năm 2020 và trên 40 ha đến năm 2030; phạm vi hoạt động chủ yếu gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình; kết nối với các cảng cạn, cảng biển (Nghi Sơn, Cửa Lò, Hòn La, Vũng Áng), cảng hàng không, nhà ga, bến xe, các khu công nghiệp, các cửa khẩu (thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình)”

Đồng thời, là ưu tiên đặc biệt của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025: Được khẳng định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết số 01-NQ/ĐH: Là một trong năm chương trình trọng điểm “phát triển các tuyến giao thông chiến lược, hình thành các trục phát triển, đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Vũng Áng…” và một trong ba đột phá chiến lược “huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng thực sự trở thành khu đa chức năng, trung tâm công nghiệp động lực và logistics…”.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.816.683
  Online: 62