Chính thức bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú vào cuối năm 2022: Theo đó, kể từ ngày 01/7/2021, Luật Cư trú 2020 có hiệu lực, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022.

Đặc biệt, nếu thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú. Đồng thời, nếu công dân đăng ký, khai báo cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì thu hồi sổ đã cấp, điều chỉnh trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Quản lý công dân bằng thông tin trên Cơ sở dữ liệu về dân cư: Từ ngày 01/7/2021, việc quản lý cư trú của công dân sẽ được chuyển từ thủ công, truyền thống thông qua sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sang quản lý bằng số hóa, thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về cư trú và số định danh cá nhân.

Công dân được khai thác thông tin về cư trú của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; được cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của mình xác nhận thông tin về cư trú khi có yêu cầu.

Giảm thời gian giải quyết đăng ký thường trú: Bởi việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy nên thời gian giải quyết đăng ký thường trú sẽ nhanh hơn so với hiện nay, từ 15 ngày giảm xuống còn 07 ngày.

Lưu trú dưới 30 ngày không cần đăng ký tạm trú: Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú, dưới 30 ngày thì không cần đăng ký tạm trú.

Bổ sung một số trường hợp bị xóa đăng ký thường trú, trong đó có trường hợp: Vắng mặt tại nơi thường trú trên 12 tháng liên tục mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng (trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng) thì sẽ bị xoá thường trú.

Do đó, để đảm bảo quyền lợi cho bản thân, gia đình chúng ta cần lưu ý:

1. Kiểm tra sổ hộ khẩu gia đình xem trong nhà ai chưa có tên hoặc chưa biết Hộ khẩu thường trú ở đâu thì liên lạc cho người thân mình ngay và hỏi rõ để tiến hành khai báo đăng ký...

2. Đối với các trường hợp trẻ mới sinh đã đăng ký khai sinh nhưng chưa làm thủ tục đăng ký thường trú (nhập hộ khẩu) thì người thân cần đến Công an xã để làm thủ tục đăng ký thường trú.

3. Những người đi làm ăn xa…, người chưa có Hộ khẩu thường trú hoặc chưa biết Hộ khẩu thường trú mình ở đâu thì nhanh chóng tiến hành về nơi mình đã đăng ký Hộ khẩu thường trú trước đây để tiến hành khai báo và làm thủ tục xin nhập khẩu lại.

Luật Cư trú 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021. Luật Cư trú số 81/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2013/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành./.

Tổng hợp

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 983.812
  Online: 57