(1) Việc bỏ phiếu bắt đầu từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối cùng ngày
(2) Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân.
(3) Cử tri phải tự mình, đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay (trừ trường hợp Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu, cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu, cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc)
(4) Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử
(5) Nếu cử tri không tín nhiệm người nào thì gạch ngang họ và tên người ứng cử đó
(6) Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 983.513
  Online: 38