Sáng 19/11/2020, đồng chí Trần Việt Hà - TUV - PBT HU - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên họp soát xét tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn.

Phiên họp soát xét tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn

Đồng chí Trần Việt Hà - TUV - PBT HU - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên họp soát xét tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn


Tham dự có các đồng chí: Đồng Xuân Vân - Ủy viên BTV HU - PCT TT HĐND huyện, Hồ Văn Thông -  Ủy viên trực HĐND huyện

Đồng chí Nguyễn Quốc Hương - Ủy viên BTV HU - PCT UBND huyện cùng đại diện các ban, phòng, ngành liên quan tham dự phiên họp

Năm 2020, tổng nguồn vốn huyện Thạch Hà được bố trí gần 530 tỷ đồng. Trong đó các công trình trọng điểm hơn 366 tỷ đồng; các công trình do UBND tỉnh phê duyệt gần 17,9 tỷ đồng; Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững gần 53 tỷ đồng; Các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện gần 63 tỷ đồng; Các công trình chuyển nguồn vốn năm 2019 sang năm 2020 gần 29,7 tỷ đồng.

Hiện nay toàn huyện đã giải ngân được gần 344 tỷ đồng. Số tiền chưa được giải ngân hơn 185,5 tỷ đồng. Một số dự án chưa giải ngân như: Dự án nâng cấp tuyến đê Hữu Phủ đoạn từ K10-K15+315, Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã chịu ảnh hưởng bởi dự án khia thác mỏ sắt Thạch Khê – GDD2; nâng cấp hệ thống cấp nước sạch xã Đỉnh Bàn; hạ tầng khu chăn nuôi tập trung xã Thạch Đài;…

Tại phiên họp, các đại biểu đã cùng nhau soát xét lại tiến độ giải ngân nguồn vốn đối với từng dự án, công trình, gói thầu, chỉ rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc đồng thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn.

Ông Ngô Đức Quy - Trưởng Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản huyện: chỉ rõ nguyên nhân một số dự án chưa giải ngân, giải ngân chậm, trong đó nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng, hồ sơ thủ tục, …

Đại diện Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện: nêu một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ việc giải ngân nguồn vốn một số dự án chậm tiến độ

Đồng chí Nguyễn Quốc Hương - UV BTV HU - PCT UBND huyện: Các vướng mắc tập trung chủ yếu ở khâu giải phóng mặt bằng. Trong GPMB cần phải linh động hơn. Giải ngân nguồn vốn ở các công trình trường học còn chậm cần phải có phương án đôn đốc kịp thời

Đồng chí Đồng Xuân Vân - UVBTV HU - PCTTT HĐND huyện: Kho bạc Nhà nước huyện cần tạo điều kiện phối hợp cùng các ban, phòng ngành nhất là phòng Tài chính có giải pháp linh động tham mưu cho UBND huyện tháo gỡ vướng mắc kịp thời để giải ngân nguồn vốn một cách hợp lý, nhanh, đúng quy định  

Kết luận tại phiên họp đồng chí Trần Việt Hà - TUB - PBT HU - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, phòng, ngành, Hội đồng bồi thường GPMB rà soát từng dự án, công trình, gói thầu để chủ động tham mưu tháo gỡ các vướng mắc, tồn đọng một cách kịp thời; tập trung tháo gỡ các thủ tục hành chính ở huyện; đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ nhưng cũng phải đảm bảo chất lượng công trình, dự án; chỉ đạo các địa phương nghiêm túc phối hợp với các ban, phòng, ngành giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn...

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Thạch Hà


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 506.741
  Online: 34