Chiều 11/9/2020, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện ban hành trong năm 2020.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bùi Thị Hoàng Oanh đã tới dự 

Theo đó, Đảng bộ TTYT huyện đã triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết số 55 ngày 11/02/2020 của BCT về “Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 7/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà khoá XXX, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Cán bộ, đảng viên TTYT huyện Thạch Hà tiếp thu nghiêm túc nội dung CT, NQ 

Bên cạnh đó, cán bộ, Đảng viên trong toàn bệnh viên đã được học tập, quán triệt nội dung tinh thần Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Trường Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bùi Thị Hoàng Oanh quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Qua Hội nghị đã giúp cho cán bộ, đảng viên TTYT huyện nắm được tinh thần, nội dung cốt lõi của các CT, NQ của Trung ương, tỉnh, huyện ban hành trong năm 2020 để từ đó áp dụng và triển khai thực hiện có hiệu quả, bám sát nội dung của các CT, NQ cũng như phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị mình.

Trung tâm VHTT Thạch Hà


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 398.184
  Online: 37