Sáng ngày 25/6, thị trấn Thạch Hà tổ chức Hội Nghị biểu dương “người lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2014-2019. Tại Hội nghị đã ghi nhận, biểu dương, vinh danh 28 tập thể, 65 cá nhân, 15 hộ gia đình là những gương mặt điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội - quốc phòng an ninh.

Toàn cảnh Hội nghị vinh danh "người lao động giỏi, lao động sáng tạo" giai đoạn 2014-2019

Thị trấn Thạch Hà là đơn vị vinh dự được chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu "tập thể lao động xuất sắc" và "tập thể lao động tiên tiến" năm 2019

5 năm qua Thị trấn Thạch Hà đã triển khai 37 công trình, tổng kinh phí trên 260 tỷ đồng ( đặc biệt thu hút xã hội hoá đầu tư trường Mầm non tư thục Hoa Hồng kinh phí trên 40 tỷ đồng). Thực hiện Đề án chỉnh trang, Thị trấn đã tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kiến trúc, cảnh quan; đã vận đồng nhân dân hiến 32.000 m2 đất, hỗ trợ 1.500 ca máy đào, 572 ngày máy cắt cây, 20.478 ngày công ... để xây dựng 23 vườn mẫu, cải tạo 700 vườn tạp, xây dựng mới 11 nhà văn hoá và hoàn thiện 15 khuôn viên nhà văn hoá. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 giảm còn 3,63%. Thị trấn có 48 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, 1.120 hộ kinh doanh, 4HTX, 4 Tổ hợp tác, 100% thủ tục hành chính được công khai minh bạch. Thị trấn Thạch Hà là đơn vị có lĩnh vực giáo dục luôn dẫn đầu huyện, y tế đạt chuẩn; luôn đẩy mạnh phong trào thi đua khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; tăng cường Quốc phòng - An ninh.

Thị trấn Thạch Hà vinh danh 108 cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh

Thông qua phong trào "người lao động giỏi, lao động sáng tạo" để khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần thi đua yêu nước, tính năng động, sáng tạo, ý chí vượt khó trong lao động sản xuất. Tại buổi lễ đã có nhiều ý kiến hay, nhiều ý tưởng bàn sâu cho sự phát triển kinh tế - xã hội từ đó rút ra những bài học hay và đặt ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng cho giai đoạn 2020-2025.

Những kết quả trên lần nữa khẳng định phong trào thi đua của người lao động đã có ý nghĩa thiết thực, sức lan toả sâu rộng, phát huy sức mạnh đoàn kết nguồn lực trong toàn dân, góp phần trong phong trào xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao. Trong thời gian tới, Thị trấn tiếp tục đẩy mạnh phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo để đưa Thị trấn Thạch Hà luôn dẫn đầu huyện trên tất cả các lĩnh vực.


 

Trung tâm Văn hóa Truyền thông


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 230.525
  Online: 26