Chiều ngày 11/3/2020, Công an huyện Thạch Hà tổ chức Lễ công bố quyết định điều động công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an tại 12 xã. Chính thức hoàn thành việc điều động công an chính quy về 22 xã, thị trấn trên địa bàn.

Trong đợt này, đã có 33 công an chính quy được điều động về đảm nhiệm các chức danh công an tại 12 xã, gồm: Thạch Kênh, Thạch Ngọc, Ngọc Sơn, Thạch Xuân, Thạch Đài, Thạch Sơn, Thạch Trị, Thạch Lạc, Thạch Khê, Thạch Hải,  Nam Điền và Lưu Vĩnh Sơn.

Cụ thể: Tại xã Thạch Kênh, Thượng úy Nguyễn Chân Tiệp, cán bộ đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Thạch Hà đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã; Trung úy Nguyễn Hoàng, cán bộ Công an thị xã Hồng Lĩnh đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã; Thiếu úy Nguyễn Đình Đức Anh, cán bộ đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Thạch Hà đến nhận công tác tại Công an xã Thạch Kênh.

Tại xã Thạch Đài, Đại úy Nguyễn Tiến Bình, cán bộ Phòng PA01, Công an tỉnh đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã; Thượng úy Phạm Duy Triết, cán bộ Đội Cảnh sát THAHS và HTTP, Công an huyện Thạch Hà đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã; Thượng úy Trương Quang Phước, cán bộ Phòng PC04 Công an tỉnh đến nhận công tác tại Công an xã Thạch Đài.

Tại xã Thạch Lạc, Thượng úy Nguyễn Phi Long, Phó Trưởng Công an xã Nam Điền đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã; Đại úy Nguyễn Doãn Đức, cán bộ Phòng PC07 Công an tỉnh đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã; Trung úy Nguyễn Cao Chiến, cán bộ Phòng PA04 Công an tỉnh đến nhận công tác tại Công an xã Thạch Lạc.

Tại xã Thạch Xuân, Thượng úy Nguyễn Quang Tuấn, cán bộ Công an huyện Can Lộc đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã; Trung úy Dương Thế Lâm, cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Thạch Hà đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã; Trung úy Hoàng Anh, cán bộ Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế và ma túy, Công an huyện Thạch Hà đến nhận công tác tại Công an xã Thạch Xuân.

Tại xã Thạch Ngọc, Thượng úy Võ Thế Cường, cán bộ Phòng PV01 Công an tỉnh đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã; Đại úy Thái Văn Minh, cán bộ đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế và ma túy, Công an huyện Thạch Hà đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã; Thượng úy Lê Anh Tuấn, cán bộ Phòng PC06 Công an tỉnh đến nhận công tác tại Công an xã Thạch Ngọc.

Tại xã Thạch Trị, Thượng úy Dương Đình Hòa, cán bộ Phòng PA03 Công an tỉnh đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã; Trung úy Nguyễn Văn Việt, cán bộ Đồn Công an Thạch Khê thuộc Công an huyện Thạch Hà đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã; Thiếu úy Nguyễn Văn Tuấn, cán bộ đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Thạch Hà đến nhận công tác tại Công an xã Thạch Trị.

Tại xã Ngọc Sơn, Thượng úy Nguyễn Công Hải, cán bộ đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế và ma túy, Công an huyện Thạch Hà đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã; Thượng úy Đường Anh Chung,cán bộ Phòng PC02 Công an tỉnh đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã; Trung úy Lê Tuấn Thành, cán bộ đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đến nhận công tác tại Công an xã Ngọc Sơn.

Tại xã Thạch Hải, Đại úy Đoàn Xuân Vũ, cán bộ đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an huyện Thạch Hà đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã; Trung úy Nguyễn Tiến Đạt, cán bộ đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Thạch Hà đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã; Đại úy Nguyễn Chí Công, cán bộ Phòng PC03 Công an tỉnh đến nhận công tác tại Công an xã Thạch Hải.

Tại xã Thạch Khê, Đại úy Cao Đăng Dũng, cán bộ đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Thạch Hà đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã; Trung úy Trần Quốc Cường, cán bộ đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Thạch Hà đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã; Thượng úy Trần Thanh Bình, cán bộ Phòng PK02 Công an tỉnh đến nhận công tác tại Công an xã Thạch Khê.

Tại xã Thạch Sơn, Đại úy Cao Đăng Anh, Phó Trưởng Công an xã Lưu Vĩnh Sơn đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã; Thượng úy Nguyễn Thành Liệu, cán bộ Phòng PK02 Công an tỉnh đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã; Trung úy Bùi Văn Dũng, cán bộ đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đến nhận công tác tại Công an xã Thạch Sơn.

Tại xã Nam Điền, Trung úy Nguyễn Trung Đức, Công an viên xã Nam Điền, huyện Thạch Hà đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã Nam Điền; Trung úy Phạm Văn Bảo San, cán bộ đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an huyện Thạch Hà đến nhận công tác tại Công an xã Nam Điền.

Thượng sĩ Nguyễn Thị Khánh Lam, cán bộ đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đến nhận công tác tại Công an xã Lưu Vĩnh Sơn.

Thượng tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng Công an huyện Thạch Hà phát biểu giao nhiệm vụ

Đại úy Cao Đăng Anh, Phó Trưởng Công an xã Lưu Vĩnh Sơn được điều động đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã Thạch Sơn đại diện phát biểu nhận nhiệm vụ 

Như vậy, đến thời điểm này, Thạch Hà đã có 62 công an chính quy được điều động về đảm nhiệm các chức danh công an xã. Chính thức hoàn thành việc phủ kín công an chính quy tại 22 xã, thị trấn trên địa bàn theo Đề án “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của Bộ Công an.

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 230.718
Online: 51