Ngày 07/02/2018, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 244/HD-CT về thực hiện chính sách và hỗ trợ đối với các trường hợp bị thương, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đấu tranh phòng chống tội phạm; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn.

Hướng dẫn đã xác định cụ thể đối tượng, điều kiện áp dụng và quy định thực hiện một số chế độ, chính sách và hỗ trợ đối với các trường hợp bị thương, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đấu tranh phòng chống tội phạm; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn, gồm: Chính sách thương binh, liệt sĩ; khen thưởng thành tích đột xuất; phong, thăng quân hàm, nâng lương hoặc truy phong, thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn; hỗ trợ kinh phí; hỗ trợ nhà ở, đất ở và hỗ trợ việc làm./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: HD 244/HD-CT 07.02.18.pdf


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Công khai minh bạch thông tin
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 1.816.579
Online: 58