Chính sách khuyến khích áp dụng đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện đổi mới công nghệ, dây chuyền sản xuất và đầu tư xây dựng mới cơ sở bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp theo các chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông thôn (Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐNDQuyết định số 67/2014/QĐ-UBND), khuyến khích thành lập doanh nghiệp (Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND), hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm chủ yếu (Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐNDQuyết định số 62/2014/QĐ-UBND), ngày 20 tháng 10 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND quy định một số cơ chế khuyến khích, ưu đãi trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư:

Ưu đãi về quy hoạch sử dụng đất và một số thủ tục về xây dựng:được đề nghị điều chỉnh tăng mật độ xây dựng hoặc hệ số sử dụng đất lên 1,5 lần so với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành do cơ quan có thẩm quyền ban hành; không khống chế số tầng nhà xây dựng; được cung cấp miễn phí các thiết kế mẫu, thiết kế định hình về nhà ở xã hội cũng như các tiến bộ khoa học về kỹ thuật thi công, xây lắp nhằm giảm giá thành xây dựng công trình…

Ưu đãi về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất: được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội.

Ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân: được sử dụng nhà ở và công trình xây dựng hình thành trong tương lai trong phạm vi dự án phát triển nhà ở xã hội làm tài sản thế chấp khi vay vốn đầu tư cho dự án, nhà ở xã hội; được vay vốn theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 1 Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 21/8/2014 của Chính phủ. Mức lãi suất cho vay, thời hạn vay theo quy định tại Điều 4 và Điều 5, Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.

Hỗ trợ về hạ tầng kỹ thuật và các hỗ trợ khácđược tỉnh hỗ trợ toàn bộ kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào (giao thông, cấp điện, cấp thoát nước), kinh phí bồi thường về đất và tài sản trên đất theo đơn giá bồi thường của Nhà nước; chi phí xây dựng, mua nhà ở hoặc chi phí thuê nhà ở được tính là chi phí hợp lý trong giá thành sản xuất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp; được phát hành trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh theo quy định pháp luật về phát hành trái phiếu.

Nhà đầu tư được dành 20% tổng diện tích đất ở trong phạm vi dự án phát triển nhà ở xã hội (bao gồm cả dự án sử dụng quỹ đất 20%) để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại. Được sử dụng tầng trệt để kinh doanh các dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt của các hộ gia đình sinh sống tại các khu nhà trong phạm vi dự án.

Đối với quỹ nhà ở xã hội dành để cho thuê thì sau thời gian cho thuê tối thiểu là 05 (năm) kể từ thời điểm bắt đầu cho thuê, chủ đầu tư dự án được phép bán quỹ nhà ở này cho người đang thuê (nếu có nhu cầu) theo giá bán nhà ở xã hội tại thời điểm bán nhà ở đó.

Để được hưởng chính chính sách ưu đãi đầu tư nói trên, nhà đầu tư phải thực hiện 7 nội dung quy định tại Điều 3 của Quyết định như phải tuân thủ đúng quy trình chấp thuận đầu tư, quy trình lập thẩm định và phê duyệt dự án, đúng tiêu chuẩn thiết kế, thực hiện giá bán, cho thuê, thuê mua nhà … theo quy định tại Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 7, Thông tư số 08/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị và nhà ở cho công nhân lao động tại khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (Minh Tú).


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Công khai minh bạch thông tin
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 1.570.637
Online: 13