Ngày 09/8/2018, Cục Chính sách/TCCT đã ban hành Công văn số 2619/CS-TBLS về việc đề nghị cấp lại hồ sơ và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật.

Công văn hướng dẫn cụ thể về các trường hợp cấp lại hồ sơ thương binh và thời gian được hưởng truy lĩnh trợ cấp thương tật; các trường hợp không cấp lại hồ sơ thương binh và không giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật; thủ tục hồ sơ và văn bản đề nghị giải quyết./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: CV 2619/CS-TBLS.pdf


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Công khai minh bạch thông tin
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 1.811.082
Online: 10