STT Câu hỏi Người gửi Ngày gửi Xem chi tiết
1 Thủ tục chấp thuận đầu tư đối với dự án mỏ đất đã trúng đấu giá quyền khai thác 0239456321 24/11/2022 Chi tiết
2 Đăng ký kinh doanh Bưu chính Thanhlong.2123@gmail.com 24/11/2022 Chi tiết
3 Doanh nghiệp 24/11/2022 Chi tiết
4 Nguyễn Ngọc Vinh 24/11/2022 Chi tiết
5 Tiêu đề Nguyễn Văn Hữu 20/05/2022 Chi tiết
Công khai minh bạch thông tin
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 1.823.004
Online: 18