Quy định mới về cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đây là nội dung trong Nghị định 68/2022/NĐ-CP ngày 22/9/2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm 27 đơn vị và được chia thành các nhóm sau:

- Tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước (22 đơn vị): Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Đất đai; Vụ Môi trường;...

-  Đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ (5 đơn vị): Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường; Báo Tài nguyên và Môi trường; Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;...

So với hiện hành, giải thể 02 tổng cục và 01 vụ sau đây:

- Giải thể “Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam” và thành lập mới 2 cục: Cục Địa chất Việt Nam và Cục Khoáng sản Việt Nam.

- Giải thể “Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam” và thành lập mới “Cục Biển và Hải đảo Việt Nam”.

- Giải thể “Vụ Thi đua, khen thưởng và Tuyên truyền”.

Nghị định 68/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2022 và thay thế Nghị định 36/2017/NĐ-CP.

Download file đính kèm bên dưới


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.816.678
  Online: 61