Ngày 19/8/2022, Hội đồng kỷ luật huyện họp thống nhất đề xuất Chủ tịch UBND huyện Thi hành kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” đối với ông Hồ Tiến Thắng, công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã Thạch Khê. Đã vi phạm quy định về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; kỷ luật lao động; nội quy, quy chế của cơ quan được quy định tại Khoản 1, Điều 9, Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ. Thời hạn kỷ luật là 12 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.816.609
  Online: 55