Thông tin lãnh đạo HĐND - UBND huyện Thạch Hà

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN

 

I. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

1. Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện:

Ông: Nguyễn Văn Thắng

Điện thoại: 0903 294 304

2. Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện:

Ông: Đồng Xuân Vân

Điện thoại: 0906 944 368

II. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1.  Chủ tịch UBND huyện:

- Ông Nguyễn Văn Khoa

Điện thoại: 02393 845 366

2. Phó Chủ tịch UBND huyện:

- Ông Nguyễn Bá Hà

- Điện thoại: 0987 605 588

3. Phó chủ tịch UBND huyện

- Ông Nguyễn Văn Sáu

- Điện thoại:  0963 323 636


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Công khai minh bạch thông tin
   Thông báo
   Tình hình giải quyết hồ sơ
   Gửi nhận văn bản
   Bản đồ huyện Thạch Hà
    Liên kết website
   Thống kê: 1.822.993
   Online: 7