Nghị quyết một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2021-2022 (trong đó có chính sách về lĩnh vực môi trường, xử lý rác thải)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.810.878
  Online: 46