Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 26/8/2021 của UBND huyện về việc tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở huyện Thạch Hà năm học 2021 - 2022; Hội đồng tuyển dụng thông báo hạn chế kiến thức ôn tập như sau:

I. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON

1. Việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non tại Thông tư 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

3. Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học.

4. Thông tư số 13/2010/TTLT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.

5. Thông tư số 47/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non.

6. Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 - 2025 theo Kế hoạch số 626/KH- BGDĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Xử lý tình huống sư phạm.

II. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

1. Đối với vị trí việc làm giáo viên văn hóa

1.1. Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình Giáo dục phổ thông.

1.2. Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học.

1.3. Kiến thức, phương pháp dạy học môn Toán, môn Tiếng Việt cấp tiểu học.

2. Đối với vị trí việc làm giáo viên thể dục

1.1. Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình Giáo dục phổ thông.

1.2. Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học.

1.3. Kiến thức, phương pháp dạy học môn Thể dục cấp tiểu học.

III. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN NGỮ VĂN TRUNG HỌC CƠ SỞ.

1. Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình Giáo dục phổ thông.

2.  Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;

Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Các tác phẩm văn học trung đại trong chương trình Ngữ văn lớp 7 và lớp 9.

4. Các tác phẩm thuộc phần Văn học hiện thực phê phán trong chương trình Ngữ văn lớp 8, học kỳ 1.

5. Các tác phẩm thơ hiện đại trong chương trình Ngữ văn lớp 9.

Hội đồng tuyển dụng thông báo để các thí sinh được biết, chủ động ôn tập./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.045.793
  Online: 33