Căn cứ Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND huyện Thạch Hà về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện; Quyết định số 12377/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 về việc bổ sung Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19;  Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện đã ban hành Thông báo số 06/TB-BCĐ ngày 31/8/2021 về việc Phân phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19  huyện.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.816.671
  Online: 58