Toàn văn nội dung cần xin ý kiến:

UBND THẠCH HÀ

BCĐ PC DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP TÍNH COVID-19

 

Số:         /KH-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Thạch Hà, ngày      tháng 4 năm 2020

 

 

 

Dự thảo

 

 

 

KẾ HOẠCH

Đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh

viêm đường hô hấp cấp tính Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Hà

 

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-BCĐ ngày 12/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính Covid-19 huyện xây dựng kế hoạch với các nội dung cụ thể như sau:

I. NHẬN ĐỊNH, DỰ BÁO

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố sự bùng phát dịch Covid-19 là một đại dịch toàn cầu.

Căn cứ vào tình hình và đặc điểm dịch tễ của bệnh, kết quả đánh giá nguy cơ của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho thấy dịch bệnh Covid-19 có khả năng lây lan, bùng phát rất cao tại cộng đồng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống do:

- Sự gia tăng nhanh chóng dịch bệnh tại các nước trên thế giới và trong khu vực; trường hợp bệnh có thể tiếp tục xâm nhập vào nước ta thông qua khách du lịch, người lao động đến từ vùng dịch.

- Sự lây nhiễm thứ phát các trường hợp bệnh đã ghi nhận tại các địa phương.

- Hiện nay với điều kiện khí hậu lạnh ẩm rất thuận lợi cho tác nhân gây bệnh phát sinh và phát triển.

- Bệnh chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Các biện pháp phòng bệnh hiện nay chủ yếu dựa vào vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, ngăn ngừa xâm nhập trường hợp bệnh, phòng chống lây truyền tại cộng đồng.

- Căn cứ và đặc điểm dịch tễ của bệnh, giao thương đi lại thuận tiện và sự di biến động của công nhân là người lao động, du học sinh trở về từ các nước trên Thế giới, giao thương kinh doanh buôn bán, học tập với Lào và Thái Lan qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và các vùng có dịch khác nên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào huyện Thạch Hà là hoàn toàn có thể xẩy ra.

II. MỤC TIÊU

Phát hiện sớm, cách ly triệt để các trường hợp nhiễm Covid-19, khoanh vùng và xử lý kịp thời không để dịch bệnh lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất số mắc và tử vong. Hạn chế, giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện Thạch Hà.

III. PHÂN LOẠI CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH

1. Cấp độ 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh xác định.

          2. Cấp độ 2: Có ca bệnh xác định xâm nhập vào địa bàn huyện.

3. Cấp độ 3: Dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn huyện (dưới 20 trường hợp mắc bệnh).

4. Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan từ 20 đến 100 trường hợp trên địa bàn huyện.

5. Cấp độ 5: Dịch bệnh lây lan trên 100 trường hợp mắc trên địa bàn huyện.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh

1.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra

- Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV từ huyện đến xã, thị trấn do đồng chí Bí thư Cấp ủy làm Trưởng ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo; chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương, đơn vị.

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh, giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch trong toàn huyện.

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, chỉ đạo kịp thời (Phòng Y tế: 0911.649.998/ 0915.118.114/ 0918.468.688; Trung tâm YTDP Thạch Hà: 0988.934.274; Bệnh viện đa khoa huyện: 0912.867.778/ 0965.051.610) để tiếp nhận, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.

- Tổ chức, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn công tác giám sát, sẵn sàng thu dung, điều trị, xử lý ổ dịch tại các khoa,  phòng, địa phương, đơn vị.

- Bệnh viện đa khoa huyện công bố khoa điều trị, khu vực cách ly sẽ được sử dụng để cách ly, thu dung, điều trị trường hợp nghi ngờ, ca bệnh xác định trên Cổng Thông tin điện tử của huyện.

- Báo cáo kịp thời về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện.

1.2. Công tác truyền thông

- Kịp thời cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân không hoang mang, lo lắng và phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

- Truyền tải các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch tại các cơ sở điều trị và cộng đồng.

- Truyền tải các thông điệp, khuyến cáo công tác phòng, chống dịch bệnh tới các đoàn du lịch, người lao động tới các vùng có dịch; phối hợp cung cấp các tài liệu truyền thông hướng dẫn tự theo dõi tình trạng sức khỏe và chủ động liên hệ với các đơn vị y tế khi cần thiết.

- Phối hợp thực hiện việc tương tác với người dân qua mạng xã hội, giao lưu trực tuyến để truyền tải các thông điệp phòng, chống dịch bệnh.

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng huyện các phòng, ngành liên quan và địa phương xây dựng các phóng sự, tin bài về tình hình dịch bệnh, các biện pháp, hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

1.3. Công tác giám sát, dự phòng

- Nâng cao năng lực, đẩy mạnh giám sát theo Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 của Bộ Y tế và giám sát dựa vào sự kiện (EBS) tại các cơ sở khám chữa bệnh, ở cộng đồng. Điều tra, theo dõi, giám sát con em làm ăn sinh sống, du lịch từ nước ngoài về cần được khai báo y tế. Tăng cường giám sát các trường hợp viêm phổi nặng do vi rút (SVP) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Kịp thời nắm bắt, cập nhật liên tục thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch.

- Thiết lập, duy trì các đội đáp ứng nhanh (RRT) đáp ứng với dịch bệnh theo hướng dẫn tại Quyết định số 5894/QĐ-BYT ngày 19/12/2019 của Bộ Y tế; tổ chức thường trực phòng, chống dịch tại Bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế dự phòng  huyện.

- Đảm bảo có sẵn quy trình phòng, chống lây nhiễm tại các cơ sở y tế và sử dụng trang phục phòng hộ, đảm bảo có đủ số lượng trang phục phòng hộ, dung dịch sát khuẩn, các trang thiết bị thiết yếu, thuốc cho cán bộ y tế tham gia giám sát, phòng chống dịch.

- Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, tổ chức đánh giá nguy cơ để đề xuất các biện pháp ứng phó phù hợp.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế thông tin báo cáo, khai báo bệnh, bệnh dịch theo quy định của Bộ Y tế.

1.4. Công tác điều trị

- Phát hiện sớm và thực hiện giám sát chặt chẽ các trường hợp viêm phổi nặng, đặc biệt là các trường hợp có tiền sử đi đến từ vùng, lãnh thổ đang có dịch bệnh.

- Bệnh viện đa khoa huyện chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, nhân lực, khu vực cách ly, giường bệnh; sẵn sàng tổ chức tốt việc thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân.

- Thiết lập khu vực cách ly riêng để khám và điều trị các trường hợp nghi ngờ nhiễm viêm phổi cấp do nCoV không được để lây nhiễm trong bệnh viện.

- Thực hiện nghiêm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Xây dựng phương án hỗ trợ tuyến dưới khi có dịch bệnh xẩy ra hoặc trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường.

- Kiện toàn các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ địa phương cấp cứu, điều trị bệnh nhân khi có yêu cầu.

- Cập nhật, phổ biến, tập huấn cho cán bộ y tế và triển khai thực hiện hướng dẫn chẩn đoán, điều trị viêm phổi cấp do nCoV theo Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020 của Bộ Y tế.

1.5. Công tác hậu cần

Rà soát, chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, thuốc điều trị, thuốc kháng vi rút, vật tư sẵn sàng phục vụ công tác giám sát, xử lý ổ dịch, thu dung, cấp cứu, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân khi xuất hiện trường hợp bệnh, xây dựng kế hoạch bổ sung và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tình huống 2: Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập

2.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh, giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch tại các địa phương, đơn vị.

- Kích hoạt Đội đáp ứng nhanh tại các đơn vị. Theo dõi sát diễn biến tình hình, đánh giá tình hình hàng ngày, tham mưu kịp thời với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của huyện để chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch.

- Thực hiện quy chế người phát ngôn về tình hình dịch bệnh theo quy định.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra chỉ đạo, hướng dẫn tại các địa phương và đánh giá việc triển khai công tác phòng, chống dịch của các địa phương.

2.2. Công tác giám sát, dự phòng

- Tăng cường giám sát các trường hợp viêm phổi cấp có yếu tố dịch tễ liên quan, tăng cường giám sát, xét nghiệm để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch khi xuất hiện trường hợp bệnh đầu tiên, không để lan rộng.

- Giám sát, theo dõi tình trạng sức khỏe của những người có tiếp xúc gần với người bệnh trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối; cách ly những trường hợp mắc bệnh và nghi ngờ, lấy mẫu xét nghiệm. Hướng dẫn cho việc chăm sóc tại nhà của người bệnh và phòng ngừa lây nhiễm giữa các thành viên trong gia đình.

- Đẩy mạnh giám sát dựa vào sự kiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng, tổ chức điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, xử lý triệt để không để bùng phát dịch trong cộng đồng.

- Tăng cường giám sát, lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nặng tại bệnh viện để xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh.

- Hàng tuần tổ chức đánh giá nguy cơ và đề xuất các biện pháp can thiệp phù hợp.

- Tổ chức thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại các đơn vị y tế; cử các đội đáp ứng nhanh hỗ trợ các địa phương xử lý ổ dịch.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, chẩn đoán, xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

1.3. Công tác điều trị

- Triển khai thu dung, cách ly, điều trị, quản lý trường hợp bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người nhà và cộng đồng theo quy định.

- Thực hiện tiếp nhận bệnh nhân theo phân tuyến điều trị, những bệnh nhân đầu tiên được điều trị tại các bệnh viện tuyến cuối, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong.

- Bố trí khu vực riêng để điều trị bệnh nhân. Khu vực cách ly được chia thành ba đơn nguyên: Bệnh nhân nghi ngờ, bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định và khu lưu giữ bệnh nhân trước khi xuất viện.

- Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân, không để xảy ra hiện tượng lây nhiễm sang cán bộ y tế.

- Tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị tại các đơn vị khám, chữa bệnh; triển khai các đội cấp cứu lưu động để kịp thời hỗ trợ và điều trị tại chỗ ở nơi xẩy ra dịch.

- Thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, bệnh nhân nặng, tử vong nghi do viêm phổi cấp do nCoV.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chẩn đoán, điều trị, kiểm thảo tử vong (nếu có), cập nhật phác đồ chẩn đoán, cách ly, điều trị bệnh nhân và phòng lây nhiễm phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

- Chuẩn bị phương án mở rộng cơ sở điều trị, huy động nguồn lực bệnh viện, bổ sung kế hoạch thu dung điều trị để kịp thời ứng phó khi dịch bệnh bùng phát lan rộng.

- Báo cáo kịp thời các trường hợp mắc bệnh, tử vong tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo qui định.

1.4. Công tác truyền thông

- Cập nhật tình hình dịch bệnh, cung cấp cho các cơ quan trung tâm văn hóa truyền thông huyện, truyền thanh các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố, Tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông, các cơ quan truyền thông để không ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, xã hội, không gây hoang mang trong cộng đồng nhân dân.

- Thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tăng cường thời lượng phát sóng về các biện pháp phòng, chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thường xuyên đăng tải thông báo của người phát ngôn Bộ Y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình dịch và các biện pháp phòng chống.

- Cập nhật, bổ sung các thông điệp truyền thông, các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch cho phù hợp với các đối tượng nguy cơ và phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đẩy mạnh việc truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch tại cơ sở điều trị, các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập.

- Duy trì hoạt động đường dây nóng của Phòng Y tế, ngành Y tế huyện và các đơn vị y tế tại địa bàn xảy ra dịch.

- Thực hiện việc tương tác mạnh mẽ với người dân qua mạng xã hội, giao lưu trực tuyến để kịp thời truyền tải các thông điệp phòng, chống dịch bệnh.

- Tổ chức họp Ban chỉ đạo định kỳ hoặc đột xuất để cung cấp thông tin và định hướng đưa tin kịp thời, chính xác về tình hình ổ dịch, dịch bệnh.

- Phối hợp kiểm soát các tin đồn tại cộng đồng về tình hình dịch, ngăn chặn kịp thời các thông tin phóng đại về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.

1.5. Công tác hậu cần

- Căn cứ vào dự báo tình hình dịch, tiếp tục bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đề phòng dịch bùng phát trên diện rộng.

- Đảm bảo kinh phí cho việc cấp cứu, điều trị người bệnh, thực hiện chính sách cho các cán bộ thực hiện công tác điều tra, xác minh ổ dịch, thường trực phòng, chống dịch và cán bộ thực hiện thu dung, điều trị, chăm sóc bệnh nhân.

- Tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng.

- Xây dựng kế hoạch dự trữ, bổ sung thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch trong trường hợp dịch lan rộng, kéo dài.

- Triển khai phương án giải quyết các thủ tục, tổ chức tiếp nhận viện trợ về thuốc men, vật tư, hóa chất, trang thiết bị từ tuyến Trung ương, tỉnh, các tổ chức quốc tế và các tổ chức khác.

- Áp dụng các chính sách miễn giảm chi phí cho các trường hợp bắt buộc phải điều trị, cách ly khi dịch bệnh xảy ra theo quy định.

3. Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trên 20 trường hợp trong cộng đồng

3.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra

- Tăng cường hoạt động Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp và Đội phản ứng nhanh tại bệnh viện, tổ chức thường trực 24/24 giờ trong ngày, 7 ngày/tuần.

- Báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày, tham mưu với Ban chỉ đạo của  huyện, tỉnh để nhận được chỉ đạo kịp thời.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động tại các đơn vị y tế trên địa bàn huyện.

- Vận động các nguồn lực cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại huyện.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và đánh giá việc triển khai công tác phòng, chống dịch của các địa phương.

- Thường xuyên đánh giá hiệu quả các biện pháp đáp ứng để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

3.2. Công tác giám sát, dự phòng

- Triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch mới. Thực hiện việc giám sát trường hợp bệnh, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc.

- Tăng cường giám sát các chùm ca bệnh viêm phổi có yếu tố dịch tễ liên quan tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng.

- Đánh giá nguy cơ thường xuyên để triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp và hiệu quả.

- Tiếp tục triển khai giám sát viêm phổi nặng do vi rút; đẩy mạnh việc giám sát dựa vào sự kiện, kịp thời xác minh, tổ chức điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, xử lý sớm các ổ dịch trong cộng đồng.

- Thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại các đơn vị y tế từ huyện đến xã. Huy động tối đa lực lượng nhân viên y tế, Y tế ngoài công lập tham gia chống dịch.

- Tăng cường giám sát, xét nghiệm để xác định sự lưu hành, biến đổi, mức độ lây lan của dịch bệnh.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

3.3. Công tác điều trị

- Thực hiện quyết liệt việc phân tuyến để điều trị bệnh nhân theo quy định nhằm giảm tải các bệnh viện tuyến trên.

- Bệnh viện chủ động triển khai kế hoạch mở rộng việc thu dung, điều trị bệnh nhân; sẵn sàng thiết lập bệnh viện dã chiến khi cần thiết.

- Huy động nguồn nhân lực, vật lực (trang thiết bị, thuốc, vật tư ...) cho vịêc điều trị bệnh nhân. Hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, điều động nhân lực tập trung cho địa phương có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

- Thực hiện nghiêm ngặt việc tổ chức cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các khoa phòng theo quy định; làm thông thoáng buồng bệnh để giảm nồng độ vi rút. Tập trung tối đa nguồn lực và chuyên môn kỹ thuật để điều trị bệnh nhân để hạn chế tối đa trường hợp tử vong.

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân, không để xảy ra hiện tượng lây nhiễm sang cán bộ y tế.

- Tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị tại các đơn vị khám, chữa bệnh; các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ các trạm y tế cấp cứu, điều trị bệnh nhân khi có yêu cầu.

- Thường xuyên cập nhật các hướng dẫn chẩn đoán điều trị, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chẩn đoán điều trị, chăm sóc bệnh nhân mắc viêm phổi cấp do nCoV.

3.4. Công tác truyền thông

- Hàng ngày, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống trên các phương tiện truyền thanh, truyền hình huyện,xã.

- Thường xuyên cập nhật các thông tin, sửa đổi các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch phù hợp với các đối tượng nguy cơ và phổ biến trên các phương tiện truyền thanh, truyền hình huyện,xã.

- Khuyến cáo hạn chế tập trung đông người, tiếp xúc với người mắc bệnh; hướng dẫn sử dụng phòng hộ cá nhân.

- Tổ chức tuyên truyền trực tiếp hướng dẫn người dân tại vùng ổ dịch về các biện pháp phòng chống.

- Khuyến cáo người tiếp xúc cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày và hàng ngày đo nhiệt độ cơ thể. Nếu có biểu hiện mắc bệnh thì đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời.

3.5. Công tác hậu cần

- Phân bổ kinh phí kịp thời cho các đơn vị chống dịch các tuyến, tiếp tục bố trí ngân sách đáp ứng cho công tác phòng chống dịch khẩn cấp và dịch có thể kéo dài tại huyện. Căn cứ vào dự báo tình hình dịch tiếp tục bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

- Thực hiện chính sách cho các cán bộ thực hiện công tác điều tra, xác minh ổ dịch, thường trực phòng chống dịch và cán bộ thực hiện thu dung, điều trị, chăm sóc bệnh nhân.

- Hỗ trợ kịp thời thuốc, hóa chất, vật tư, trang bị bảo hộ đáp ứng nhu cầu của các địa phương.

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện từ các đơn vị trình Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, UBND huyện, UBND xã, thị trấn cấp bổ sung máy móc, thuốc, vật tư, hóa chất đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Triển khai phương án huy động nguồn nhân lực, vật lực (trang thiết bị, thuốc, vật tư...) cho Bệnh viện điều trị, tổ chức bệnh viện dã chiến, huy động các nguồn dự trữ cho công tác phòng chống dịch. Huy động các phương tiện vận chuyển, cấp cứu người mắc để thu dung, cách ly, điều trị người bệnh.

- Rà soát, xác định rõ danh mục, số lượng thuốc, sinh phẩm, vật tư hóa chất và trang thiết bị y tế thiết yếu để duy trì dịch vụ y tế thiết yếu ở Bệnh viện và Trạm y tế các xã,thị trấn.

- Áp dụng các chính sách miễn giảm chi phí cho các trường hợp bắt buộc phải điều trị, cách ly khi mắc bệnh.

4. Cấp độ 4: Trong tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh

4.1. Công tác quản lý chỉ đạo, điều hành

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do nCoV của huyện, xã, thị trấn thường xuyên giao ban và đánh giá tình hình dịch bệnh và thông báo mức cảnh báo cộng đồng cao nhất khi cấp có thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp.

- Tổ chức thực hiện các biện pháp đặc biệt trong tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh nguy hiểm theo Nghị định 71/2002/NĐ-CP ngày 23/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm hoạ lớn, dịch bệnh nguy hiểm.

- Tổ chức thường trực 24/24 giờ.

- Báo cáo hàng ngày tình hình diễn biến của dịch, thường xuyên và tham mưu huyện ủy, HĐND huyện chỉ đạo hệ thống chính trị của tỉnh triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, coi là nhiệm vụ trọng tâm.

 - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện xem xét đánh giá tình hình dịch bệnh hàng ngày để thống nhất chỉ đạo triển khai các hoạt động tại các đơn vị, địa phương.

- UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ, Sở Y tế và các Bộ, sở, ngành liên quan triển khai các biện pháp chống dịch và đảm bảo duy trì liên tục các dịch vụ thiết yếu cho xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng của các địa phương để chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch, điều trị. Trong trường hợp vượt quá khả năng của địa phương, UBND cấp huyện sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh để có hỗ trợ kịp thời.

- Huy động, vận động toàn thể lực lượng xã hội tham gia các hoạt động đáp ứng dịch bệnh. Kêu gọi sự hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh để đảm bảo các nguồn lực chống dịch.

- Đánh giá các biện pháp đáp ứng và kế hoạch đáp ứng dựa trên kết quả giám sát, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

- Kiểm tra, chỉ đạo và điều phối hoạt động đáp ứng với dịch bệnh.

4.2. Công tác giám sát, đánh giá nguy cơ, phòng chống dịch

- Tăng cường giám sát thường xuyên tình hình dịch bệnh. Thực hiện việc lấy mẫu bệnh phẩm 3-5 trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính tại ổ dịch mới để xét nghiệm xác định ổ dịch.

- Triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch mới. Thực hiện việc giám sát trường hợp bệnh, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc; cách ly những trường hợp mắc bệnh và nghi ngờ tại các ổ dịch.  

- Thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại các đơn vị y tế từ huyện đến xã. Huy động tối đa lực lượng nhân viên y tế, y tế ngoài công lập, lực lượng vũ trang tham gia chống dịch.

 - Đánh giá nguy cơ hàng ngày để triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp và hiệu quả.

 - Duy trì việc giám sát tại ga tàu, bến xe, nơi tập trung đông người để giảm nguy cơ các trường hợp mắc bệnh.

- Cập nhật hướng dẫn xử lý, phác đồ điều trị và các hướng dẫn chuyên môn do Bộ Y tế ban hành để đáp ứng phòng, chống, ngăn ngừa dịch lây lan bùng phát rộng.

- Thực hiện việc thông tin, báo cáo theo quy định.

4.3. Công tác điều trị

- Huy động nguồn nhân lực, vật lực (trang thiết bị, thuốc, vật tư ...) của các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế ngoài công lập cho bệnh viện điều trị bệnh nhân.

- Duy trì hoạt động liên tục của bệnh viện tuyến huyện, Trạm Y tế xã, thị trấn để đảm bảo cung cấp các dịch vụ y tế thiết yếu bao gồm cả dịch vụ có các nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng như trẻ em, phụ nữ có thai, người già và người bệnh mãn tính.

- Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân phòng lây nhiễm cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia điều tra dịch tễ, lấy mẫu và vận chuyển bệnh phẩm, xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân và những người liên quan khác không để lây nhiễm bệnh cho cán bộ y tế.

- Mở rộng trạm y tế các xã, thị trấn tiếp nhận bệnh nhân, phân loại bệnh nhân điều trị tại các trạm y tế, hạn chế vận chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để tránh hiện tượng quá tải.

- Thiết lập bệnh viện dã chiến khi dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, một số cơ sở công cộng (trường học, nhà máy, xí nghiệp v.v..) phải đóng cửa, bệnh viện các trạm y tế trên địa bàn đã quá tải không có khả năng thu dung và điều trị thêm bệnh nhân.

- Đề xuất hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, nhân lực từ Tuyến tỉnh khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

- Rút kinh nghiệm công tác điều trị, cập nhật hướng dẫn, phác đồ chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm của Bộ Y tế ban hành.

- Có phương án mở nhà đại thể tiếp nhận bệnh nhân tử vong, tổ chức tang lễ trong tình huống số tử vong tăng nhanh.

4.4. Công tác tuyên truyền

- Hoạt động liên tục đường dây nóng để tiếp nhận, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.

- Cập nhật tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo phòng chống thường xuyên trên Cổng Thông tin điện tử của UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể huyện; tổ chức họp báo cáo hàng ngày cung cấp thông tin và định hướng đưa tin kịp thời và chính xác về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống.

- Triển khai mạnh mẽ các biện pháp truyền thông để người dân hiểu, không hoang mang, hoảng loạn và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống.

+ Đăng tải ban bố tình trạng khẩn cấp (nếu có) .

+ Khuyến cáo không tập trung đông người, không tiếp xúc với người bệnh.

+ Tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông huyện và các địa phương, các nhà mạng điện thoại di động.

+ Thực hiện các hoạt động truyền thông trực tiếp cho người dân tại cộng đồng.

- Liên tục theo dõi và quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.

4.5. Công tác hậu cần

- Huy động toàn thể hệ thống chính trị của huyện quyết liệt tham gia phòng chống dịch bệnh. Các Phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn khẩn trương tập trung sử dụng, huy động mọi nguồn lực có thể để phòng chống dịch bệnh, đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu về thuốc hoá chất, vật tư, trang thiết bị ... nhằm hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan, tỷ lệ người mắc và tử vong do bệnh dịch.

- Chỉ đạo việc sử dụng thuốc, trang thiết bị, nguồn lực hiện có tại huyện, xã, thị trấn để xử lý ổ dịch và điều trị bệnh nhân theo phương châm 4 tại chỗ: chỉ đạo tại chỗ, con người tại chỗ, thuốc men tại chỗ và phương tiện tại chỗ. Đề xuất nhu cầu hỗ trợ về thuốc, trang thiết bị, nguồn lực từ tuyến tỉnh, ưu tiên phân bổ cho những xã có tình hình diễn biến phức tạp, có số mắc và tỷ lệ tử vong cao.

- Triển khai phương án huy động nguồn nhân lực, vật lực cho Bệnh viện và các trạm y tế điều trị, tổ chức bệnh viện dã chiến, huy động các nguồn dự trữ cho công tác phòng chống dịch. Huy động các phương tiện vận chuyển, cấp cứu người mắc để thu dung, cách ly, điều trị người bệnh.

- Rà soát, xác định rõ danh mục, số lượng thuốc, sinh phẩm, vật tư hóa chất và trang thiết bị y tế thiết yếu để duy trì dịch vụ y tế thiết yếu ở các tuyến

- Báo cáo nhu cầu kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện trình các cấp có thẩm quyền xem xét, cấp bổ sung.

- Phân bổ kinh phí kịp thời cho các xã, thị trấn tiếp tục bố trí ngân sách đáp ứng cho công tác phòng chống dịch khẩn cấp và dịch có thể kéo dài trên địa bàn huyện.

- Thực hiện tiếp nhận hỗ trợ, viện trợ về thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị từ các nguồn hợp pháp theo quy định.

- Xem xét việc áp dụng các chính sách miễn giảm chi phí cho các trường hợp bắt buộc phải điều trị, cách ly khi dịch bệnh xẩy ra.

IV. CÁC GIẢI PHÁP

1. Tổ chức, chỉ đạo

- Tăng cường vai trò của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của huyện, UBND huyện chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch theo hướng dẫn. Tổ chức kiểm tra, chỉ đạo giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

- Phối kết hợp chặt chẽ giữa ngành Y tế với các phòng, ban, ngành liên quan trong công tác giám sát trường hợp bệnh tại cộng đồng.

- Các đơn vị y tế trên địa bàn tăng cường giám sát, phát hiện sớm; sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân; tăng cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống cho người dân, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và báo cáo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu gửi mẫu về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để chẩn đoán xác định bệnh.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ tham gia chống dịch viêm phổi do nCoV như: Phụ cấp chống dịch, trực dịch...

2. Xây dựng kế hoạch, đầu tư tài chính

Dựa vào tình hình dịch bệnh, các hoạt động cần thiết phải triển khai và nhu cầu vật tư, hóa chất của huyện và các xã, thị trấn. Phòng Y tế, Trung tâm y tế dự phòng là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của huyện, chủ trì phối hợp phòng Tài chính xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch, trình UBND huyện phê duyệt. 

3. Chuyên môn kỹ thuật

3.1. Các giải pháp giảm mắc

- Tăng cường năng lực giám sát, phát hiện các trường hợp viêm phổi cấp, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để có biện pháp cách ly, thu dung, điều trị kịp thời.

- Nắm chắc thông tin tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước và trong tỉnh đẩy mạnh việc giám sát viêm phổi nặng, giám sát dựa vào sự kiện tại bệnh viện và trạm y tế.

- Thường xuyên cập nhật hướng dẫn giám sát, phòng chống dịch viêm phổi cấp do nCoV; thực hiện điều tra dịch tễ trường hợp bệnh, điều tra người tiếp xúc và nguồn lây truyền để có kế hoạch, biện pháp phòng, chống thích hợp.

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng hộ cá nhân cho các cán bộ y tế trong việc khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân để tránh lây nhiễm từ các bệnh nhân.

- Củng cố và duy trì hoạt động của đội cơ động chống dịch tại Trung tâm y tế dự phòng huyện. Tổ chức trực chống dịch 24/24 giờ trong thời gian có dịch.

- Thành lập các đoàn công tác kiểm tra việc sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương trước, trong và sau thời gian xẩy ra dịch.

- Dự trữ kinh phí, hóa chất, thuốc, trang thiết bị y tế kịp thời cho các địa phương triển khai các biện pháp chống dịch.

- Tăng cường năng lực xét nghiệm:

+ Củng cố trang thiết bị phòng xét nghiệm, đảm bảo đủ năng lực lấy mẫu, gửi mẫu xét nghiệm xác định viêm phổi cấp do nCoV.

+ Tổ chức tập huấn giám sát, chẩn đoán, điều trị và các phương pháp lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển và thông báo kết quả xét nghiệm cho Bệnh viện và Trung tâm y tế dự phòng. 

3.2. Các giải pháp giảm tử vong

- Thiết lập mạng lưới bệnh viện sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân viêm phổi cấp do nCoV; có kế hoạch mở rộng cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân theo từng tình huống dịch để tránh hiện tượng quá tải. 

- Thực hiện nghiêm ngặt việc phân luồng khám bệnh, cách ly điều trị, thực hiện triệt để công tác chống nhiễm khuẩn, lây nhiễm chéo tại các khoa phòng bệnh viện.

- Rà soát, cập nhật và bổ sung hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm phổi cấp do nCoV.

- Xây dựng cơ số dự trữ về trang thiết bị, thuốc, vật tư, hoá chất, phương tiện bảo hộ.v.v..

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát bệnh viện trong công tác chuẩn bị phòng, chống dịch.

- Chỉ đạo cơ sở khám, chữa bệnh:

+ Chuẩn bị sẵn khu vực tiếp nhận bệnh nhân viêm phổi cấp do nCoV khi có dịch xảy ra, đảm bảo đầy đủ, trang thiết bị, vật tư, thuốc cấp cứu bệnh nhân nặng.

+ Thành lập các đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ các địa phương trong trường hợp có nhiều bệnh nhân.

+ Chỉ đạo chuyên môn, hướng dẫn và hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới.

- Tăng cường năng lực cho bệnh viện, chuyển tuyến bệnh viện Trung ương để điều trị các trường hợp rất nặng; bệnh viện tuyến tỉnh điều trị các trường hợp nặng, bệnh viện huyện điều trị các trường hợp thông thường, hạn chế chuyển viện tránh lây lan theo quy định.

- Tập huấn cho cán bộ điều trị và điều dưỡng tại bệnh viện về chẩn đoán và điều trị các trường hợp viêm phổi cấp do nCoV và sử dụng các trang thiết bị hồi sức cấp cứu, phòng tránh lây nhiễm trong bệnh viện.

- Trang bị bổ sung phương tiện chẩn đoán, điều trị, cấp cứu bệnh nhân để đạt mục tiêu giảm tử vong.

4. Truyền thông, giáo dục sức khỏe

- Phát huy tuyên truyền trên hệ thống phát thanh từ huyện đến xã, thôn xóm;tổ dân phố; thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch cho người dân để người dân không hoang mang và chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

- Tuyên truyền nguy cơ lây nhiễm từ hành khách qua ga tàu, bến xe vào Đức Thọ và người từ Đức Thọ đi đến các vùng có dịch.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể và tổ chức chính trị, xã hội tích cực tham gia công tác tuyên truyền phòng, chống dịch.

- Thông báo diễn biến, tình hình dịch bệnh hàng ngày huyện, tỉnh, trong nước và nước ngoài đang có dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức về các biện pháp phòng bệnh trên các kênh thông tin để người dân chủ động phòng, chống, biết cách tự bảo vệ, tăng cường vệ sinh cá nhân, hạn chế đến vùng có dịch.

- Trung tâm Y tế dự phòng huyện triển khai các nội dung truyền thông theo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh.

5. Phối hợp liên ngành

- Phối hợp chặt chẽ với các ban, phòng, ngành liên quan trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. 

- Huy động sự tham gia của các ban, phòng, ngành, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong việc vận động nhân dân triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Y tế:

- Tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện xây dựng và ban hành kế hoạch ứng phó 5 cấp độ dịch bệnh trên địa bàn huyện. Xây dựng kịch bản chi tiết đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh trên địa bàn huyện, phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt, nhanh chóng hoàn chỉnh kịch bản có ca bệnh xâm nhập.

- Phối hợp với các phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tài Chính – Kế hoạch rà soát, xây dựng dự toán kinh phí cho từng cấp độ, đảm bảo trang thiết bị, phương tiện, vật tư tiêu hao, thuốc, hóa chất khử khuẩn, phương tiện vệ sinh tay, phòng hộ cá nhân cho các cá nhân, đơn vị tham gia công tác điều tra, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, vận chuyển mẫu xét nghiệm, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh; phương án hỗ trợ kinh phí cho người cách ly tập trung, cách ly tại cơ sở y tế; kinh phí hỗ trợ cho cán bộ tham gia hoạt động phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị và đội ngũ y tế thôn bản, cộng tác viên tại cộng đồng; đảm bảo trang thiết bị, thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao cho Bệnh viện Đa khoa huyện để sẵn sàng thu dung điều trị bệnh nhân gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo cung cấp đầy đủ và kịp thời kinh phí triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh.

- Tham mưu chỉ đạo Bệnh viện đa khoa huyện xây dựng kịch bản, phương án cho trường hợp có ca nhiễm Covid-19 điều trị tại đơn vị.

- Tham mưu chỉ đạo tổ chức trực giám sát dịch 24/24 giờ, triển khai quyết liệt các hoạt động giám sát tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm người có nguy cơ để cách ly, không để dịch xâm nhập, lây lan ra diện rộng, giám sát y tế chặt chẽ đối với những người đến/về từ nước ngoài, những người có nguy cơ và triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh.

- Tham mưu chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức việc thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh lấy mẫu và xét nghiệm để phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Chuẩn bị đầy đủ hóa chất khử khuẩn, vật tư, trang thiết bị và nhân lực để sẵn sàng hỗ trợ, triển khai các hoạt động chống dịch kịp thời.

- Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Truyền thông Thạch Hà cung cấp thông tin kịp thời tới người dân, không để người dân hoang mang, thông báo cụ thể cho người dân các địa điểm khám và điều trị, số điện thoại thường trực chống dịch; tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

2. Công an huyện:

- Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, phòng Y tế, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly tập trung của huyện và của các địa phương trong huyện.

- Bảo đảm an ninh cho việc cách ly y tế bắt buộc các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh; chia sẻ các thông tin về hành khách nhập cảnh với ngành y tế.

- Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng.

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện:

- Chuẩn bị sẵn sàng triển khai bệnh viện dã chiến trong trường hợp dịch lan rộng. Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong các đơn vị quản lý.

- Phối hợp với ngành Y tế thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch.

- Phối hợp đảm bảo khu cách ly tập trung của huyện, làm tốt công tác tuyên truyền vệ sinh phòng chống, dịch trên địa bàn huyện.

- Điều động lực lượng tham gia đảm bảo hậu cần các khu cách ly tập trung cấp huyện.

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cập nhật tình hình người lao động của huyện đang làm việc tại các Quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch và diễn biến tình hình lao động hết hạn hợp đồng hoặc lao động đăng ký về nước trước thời hạn, báo cáo Ban Chỉ đạo huyện để có phương án xử lý.

- Thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của những người lao động, làm việc xuất phát, trở về từ các khu vực đang có dịch tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Italia, Lào, Thái Lan…

5. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông:

- Chủ động nắm bắt thông tin từ Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng huyện và cung cấp kịp thời, chính xác tới cộng đồng để người dân biết tình hình, tránh gây hoang mang; khuyến cáo người dân và khách du lịch khi có triệu chứng nghi ngờ thì cách ly và đến cơ sở y tế để được khám, phát hiện, điều trị kịp thời.

- Tăng cường chỉ đạo truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng khuyến cáo người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19.

6. Phòng Văn hóa Thông tin:

- Tăng cường nắm bắt thông tin về khách du lịch, đặc biệt là những người đến từ vùng có dịch để truyền thông, vận động người dân, khách du lịch tự giám sát sức khỏe, kịp thời khai báo với cơ quan y tế nếu có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh do Covid-19.

- Phối hợp với Phòng Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức cách ly, quản lý du khách khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh.

- Tăng cường kiểm tra các nhà nghỉ, khách sạn, nắm thông tin kịp thời, đầy đủ về khách lưu trú đến từ vùng có dịch.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phòng chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục; kịp thời phối hợp với Phòng Y tế tham mưu UBND huyện chỉ đạo việc dạy học trong thời gian tới, đảm bảo phòng chống dịch bệnh tốt nhất cho học sinh và giáo viên.

- Phối hợp với các đơn vị, địa phương và gia đình có học sinh, sinh viên đang du học ở nước ngoài để khuyến cáo học sinh, sinh viên không đến các khu vực đang có dịch và tự áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch.

- Phổ biến thông tin về tình hình dịch, các biện pháp phòng, chống dịch tới học sinh trong toàn huyện như thường xuyên rửa tay với xà phòng, đeo khẩu trang,…; có trách nhiệm tham gia các hoạt động phòng, chống dịch khi có yêu cầu của ngành Y tế.

- Khảo sát thực trạng khu vệ sinh, rửa tay của học sinh, học viên, giáo viên để bổ sung, sửa chữa, nâng cấp đảm bảo đủ số lượng và chất lượng cho công tác vệ sinh trong nhà trường.

8. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

- Rà soát giá cả trên thị trường để tăng cường triển khai các biện pháp bình ổn giá các mặt hàng thực phẩm có nguồn gốc từ các vùng dịch, các mặt hàng y tế liên quan đến phòng chống dịch bệnh. Chia sẻ thông tin với ngành Y tế để theo dõi tình hình sức khỏe những người có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh do Covid-19.

- Tiếp tục phối hợp với Phòng Y tế và các đơn vị liên quan tham mưu thành lập các đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc đầu cơ, găm hàng, tăng giá các loại khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

 

9. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chỉ đạo kiểm soát tốt dịch bệnh cúm gia cầm; phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán gia súc, gia cầm theo đúng quy định.

10. Phòng Tài chính – Kế hoạch:

Trên cơ sở đề xuất của Phòng Y tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bảo đảm đủ kinh phí kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch theo từng cấp độ dịch bệnh.

11. UBMTTQ huyện phối hợp với các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện khác:

Xây dựng kế hoạch, chương trình kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực chung sức tham gia các hoạt động phòng, chống dịch; Phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở tôn giáo.

Chủ động phối hợp với Ngành Y tế và chính quyền các cấp thực hiện tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân việc chức, người lao động và người dân trên toàn huyện đối với công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do Covid-19.

12. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Tiếp tục hoàn thiện phương án khu cách ly tập trung của địa phương để thực hiện cách ly tập trung các trường hợp đi từ vùng dịch về trên địa bàn theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 344/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế.

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các cụm dân cư, hộ gia đình, các khu vực có nhiều khách du lịch.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở để nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về nguy cơ, đường lây nhiễm, cách phát hiện sớm, cách phòng, chống dịch bệnh do Covid-19. Vận động nhân dân tự giác khai báo với cơ quan y tế nếu có yếu tố dịch tễ đi/về từ vùng có dịch, đồng thời phát hiện những người có triệu chứng sốt, ho, khó thở, có yếu tố dịch tễ nguy cơ mắc bệnh do Covid-19 để được cách ly, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Khuyến cáo người dân không đến các khu vực đang có dịch.

- Xây dựng Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid - 19 trên địa bàn xã, thị trấn trước ngày 6/4/2020 gửi về Ban Chỉ đạo huyện, qua Phòng Y tế ( hộp thư điện tử: yte.th@hatinh.gov.vn ).

V. KINH PHÍ

Tùy theo từng tình huống dịch bệnh cụ thể trên địa bàn huyện, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng lập dự toán kinh phí gửi phòng Tài chính trình UBND huyện phê duyệt, kịp thời cấp kinh phí triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện tham mưu, bố trí kinh phí để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

UBND các xã, thị trấn bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác phòng chống dịch tại địa phương.

Giao Phòng Y tế tổng hợp và thường xuyên báo cáo Ban chỉ đạo tình hình dịch bệnh và kết quả thực hiện theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch Đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid - 19 trên địa bàn huyện Thạch Hà, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính Covid - 19 huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị thông tin về Ban Chỉ đạo, qua Phòng Y tế để được hướng dẫn kịp thời.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy;

- ĐCT của BTV Tỉnh ủy chỉ đạo huyện;     để b/c

- Sở Y tế; TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh;

- Các thành viên BCĐ huyện;

- Các ban phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, BCĐ­.

 

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
 Trần  Việt Hà

 

Thời hạn nhận góp ý: Nội dung góp ý gửi về Phòng Y tế huyện trước 15h00 ngày 06/4/2020.

Địa chỉ:  Số 83 Đường Lý Tự Trọng, TT Thạch Hà.

Email: yte.th@hatinh.gov.vn

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Công khai minh bạch thông tin
   Thông báo
   Tình hình giải quyết hồ sơ
   Gửi nhận văn bản
   Bản đồ huyện Thạch Hà
    Liên kết website
   Thống kê: 1.816.650
   Online: 54