Chiều ngày 24/7, Văn phòng Nông thôn mới, Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Văn phòng Nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức tập huấn hướng dẫn thu gom và phân loại xử lý rác thải, nước thải tại huyện Thạch Hà.

Lớp tập huấn phân loại và xử lý rác thải, nước thải tại thạch Hà

Về tham dự có lãnh đạo các Văn phòng Nông thôn mới, Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, lãnh đạo các Văn phòng Nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cùng 200 cán bộ cơ sở

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến về lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn; phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, quy trình ủ rác hữu cơ làm phân bón cho cây trồng. Trọng tâm là xử lý rác thải vô cơ như: túi nilon, chai lọ nhựa...

Phó Ban kinh tế - Gia đình xã hội - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Dương Thị Hòa trao đổi nội dung: Hướng dẫn thu gom, phân loại và xử lý rác thải. Rác thải ở khu vực Nông thôn được phân thành 3 loại: rác thải sinh hoạt hằng ngày, rác thải trồng trọt, rác chăn nuôi. Trong hộ gia đình rác thải cũng phân thành 3 loại: rác khó phân hủy, rác tái chế, rác dễ phân hủy. Trong đó rác dễ phân hủy được ủ thành phân bón hữu cơ dùng cho cây trồng. Nội dung trọng tâm là giảm thiểu rác khó phân hủy như: chai lọ nhựa, túi nilon...bằng nhiều cách sáng tạo của chị em phụ nữ. Nên rất cần mở thêm các lớp tập huấn, tuyên truyền nhận thức cho người dân...

Cán bộ Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Nguyễn Cao Cường truyền đạt nội dung huớng dẫn thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt. Nước thải sinh hoạt là tổng hợp của nhiều nguồn nước thải, những chất này được thải ra ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và sức khỏe. Vì vậy cần xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, bể xử lý 3 ngăn, thể tích 2,7 m3....

Qua lớp tập huấn giúp các học viên có kiến thức về xử lý nước thải, rác thải tại địa phương, góp phần giảm thiểu nguy cơ phát tán các tác nhân gây bệnh, các yếu tố độc hại, nguy hiểm, góp phần bảo vệ môi trường, đóng góp quan trọng trong việc xây dựng NTM, NTM nâng cao, giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu.

Văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng NTM phải phối hợp với các ngành tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân về xử lý nước thải, rác thải. Tại các xã, các chi bộ phải phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức những lớp tập huấn, giáo dục cho các hộ gia đình.

Trung tâm Văn hóa Truyền thông


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 584.801
  Online: 18