Thông tin giao dịch chính thức của UBND huyện và các đơn vị trực thuộc

1. Thông tin giao dịch chính thức: UBND huyện Thạch Hà

Tổ dân phố 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

email: ubthachha@hatinh.gov.vn

2. Các đơn vị trực thuộc:

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông

Số 1 đường Lê Khôi, Thị trấn Thạch Hà

ĐT: 0912.094.761

email: daiphatthanh.th@hatinh.gov.vn

- Trung tâm Nghề

Tổ 9, Thị trấn Thạch Hà

Điện thoại: 0946.256.456

Email: trungtamnghe.th@hatinh.gov.vn

- Trung tâm YTDP

Giám đốc: Nguyễn Đình Lương

Điện thoại: 0988.834.274

Email: ttyteduphong.th@hatinh.gov.vn

- HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Chủ tịch Hội: Trần Thị Thu Hằng

Điện thoại: 0948676071

Số 34, đường Lý Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà

Email: chuthapdo.th@hatinh.gov.vn

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KHÁC NẰM TRONG KHUÔN VIÊN UBND HUYỆN

Tổ dân phố 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

- TRUNG TÂM UD KHKT

Giám đốc: Bùi Quốc Sơn

Điện thoại: 0904.757.499

Email: Trungtamchuyengiao.th@hatinh.gov.vn

- BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XDCB

Giám đốc: Trần Đình Nghị

Điện thoại: 0916.944.369

Email:bana.th@hatinh.gov.vn

-HỘI ĐỒNG BTGPMB

Giám đốc: Nguyễn Anh Tùng

Điện thoại:0912.487.179

Email: gpmbthachkhe.th@hatinh.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.811.177
  Online: 48