Sáng ngày 23/5/2019, Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Nội vụ, UBND huyện Thạch Hà phối hợp tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Dịch vụ Bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính.

Toàn cảnh Hội thảo Nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Dịch vụ Bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tham dự Hội thảo có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Thạch Hà; đại diện một số cán bộ hành chính công, cán bộ bưu điện các huyện, xã; đoàn viên thanh niên; người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Trần Đình Trung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, ông Bùi Đắc Thế - Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thôn và ông Nguyễn Quốc Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà đồng chủ trì Hội thảo.

Cải cánh hành chính là một trong 3 mũi đột phá phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với đó là công tác chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện. Việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đã bắt đầu được triển khai từ năm 2010 với 6 dịch vụ công mức độ 3, đến nay đã tăng lên 1993 dịch vụ công mức độ 3 cấp tỉnh, cấp huyện, 35 dịch vụ công mức độ 3 mỗi đơn vị cấp xã, 23 dịch vụ công mức độ 4. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, tỉnh Hà Tĩnh đã công bố danh mục TTHC triển khai tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong đó, quy định 536 TTHC của các sở, ban, ngành cáp tỉnh, 86 TTHC cấp huyện và 25 TTHC cấp xã.

Trong những năm qua, việc cải cách TTHC được triển khai mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực và thu được nhiều kết quả tích cực. Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ TTHC, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã khiến cho việc tiếp nhận và trả hồ sơ được triển khai nhanh gọn, dễ dàng, chính xác, tiết kiệm hơn, nhất là đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích.

Tuy nhiên, công tác triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích đạt kết quả chưa cao. Năm 2018, tiêu chí dịch vụ công trực tuyến tỉnh chỉ đạt 0/2.5 điểm, dịch vụ bưu chính công ích đạt 0.5/1.25 điểm. Nguyên nhân xuất phát từ việc thực hiện thao tác nộp hồ sơ trực tuyến đối với phần lớn người dân vẫn đang là một hình thức mới mẻ, chưa quen, chưa phù hợp với trình độ, kỹ năng của mọi tầng lớp người dân tham gia giao dịch, thiếu thiết bị, vẫn còn tâm lý muốn gặp cán bộ để trực tiếp trao đổi, nộp hồ sơ; cơ sở dữ liệu dùng chung còn thiếu; người dân, doanh nghiệp chưa yên tâm thực hiện TTHC qua bưu điện; các đơn vị, địa phương chưa tuyên truyền rộng rãi đến người dân, doanh nghiệp về dịch vụ công trực tuyến và bưu chính công ích…

Ông Đoàn Tiến Đạt - Chánh Văn phòng HĐND - UBND  huyện - Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện Thạch Hà: mặc dù không phải là đơn vị được chọn làm thí điểm nhưng việc xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nên huyện Thạch Hà đã thành lập Trung tâm Hành chính công và đưa vào ứng dụng phần mềm DVC, 1 cửa điện tử, cơ bản đưa TTHC thuộc thầm quyền giải quyết của các đơn vị  cấp huyện trên địa bàn tiếp nhận tại TT HCC huyện, đồng thời triển khai một cửa điện tử đến 31 xã, thị trấn. Đến nay đã có 325 hồ sơ đã xử lý trên hệ thống, tiếp nhận gần 100 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Nhìn chung số lượng hồ sơ giải quyết TTHC được gửi qua mạng có xu hướng tăng, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn như việc tổ chức, cá nhân chưa có thói quen giao dịch hành chính qua inrternet nên chưa yên tâm sử dụng dịch vụ, phần lớn người dân còn e ngại khi tiếp cận dịch vụ bưu chính công ích, nhiều thành phần hồ sơ phức tạp nên chưa  thể áp dụng hoàn toàn trên môi trường mạng...

Đại diện Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh: đề xuất một số giải pháp như triển khai đồng bộ việc luân chuyển hồ sơ nội bộ từ xã lên huyện, từ huyện lên tỉnh và ngược lại cho tất cả các xã, huyện trên địa bàn tỉnh; thực hiện dịch vụ công TT tại điểm Văn hóa xã nâng cao tỷ lệ thực hiện DVC mức độ 3, mức độ 4; phối hợp xây dựng phương án chuyển bộ phận 1 cửa các cấp, ngành sang điểm giao dịch Bưu điện...

Tại Hội thảo đã có 9 ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự nêu rõ tình hình thực tiễn của việc triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích góc nhìn của sở, ngành cấp tỉnh, trung tâm hành chính công cấp huyện, bưu điện và của cả người dân, doanh nghiệp đã chỉ rõ những ưu điểm và hạn chế trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích.

Ông Bùi Đắc Thế - Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông đại diện Chủ trì phát biểu kết luận tại Hội thảo.

Hội thảo cũng chỉ ra những giải pháp để phát huy ưu điểm và triển khai có hiệu quả hơn nữa dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích như: tiếp tục tăng cường đẩy mạnh tuyên tuyền về lợi ích của DVC, BCCI cho người dân, doanh nghiệp dưới nhiều hình thức; đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công, bưu chính công ích; tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chính TTHC theo hướng đơn giản, phù hợp với trình độ, nhận thức của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp đến giao dịch.

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 398.124
Online: 26