Sơ đồ cơ cấu tổ chức UBND huyện

I. LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

- 01 Chủ tịch UBND huyện

- 02 PCT UBND huyện

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN: 12 Phòng

1. Văn phòng HĐND-UBND huyện

2. Phòng Tư pháp

3. Phòng Thanh tra

4. Phòng Nội vụ

5. Phòng KT-HT

6. Phòng Nông nghiệp và PTNT

7. Phòng TC-KH

8. Phòng TN-MT

9. Phòng Văn hóa - Thông tin

10. Phòng Lao động - TBXH

11. Phòng Y tế

12. Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

III. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP: 8 đơn vị

1. Trung tâm Văn hoá - Truyền thông

2. Trung tâm Ứng dụng KHKT-BVCTVN

3. Trung tâm Y tế huyện

4. Hội chữ thập đổ

5. Ban Quản lý dự án huyện

6. Hội đồng GPMB và hỗ trợ tái định cư

7. Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và GDTX

8. Văn phòng điều phối NTM

IV. UBND CẤP XÃ: 01 thị trấn và 21 xã

1. Xã Thạch Khê

2. Xã Đỉnh Bàn

3. Thạch Hải

4. Thạch Văn

5. Thạch Lạc

6. Thạch Trị

7. Thạch Hội

8. Thạch Thắng

9. Tượng Sơn

10. Thạch Kênh

11. Thạch Liên

12. Việt Tiến

13.Thạch Ngọc

14. Ngọc Sơn

15. Lưu Vĩnh Sơn

16. Thạch Đài

17. Tân Lâm Hương

18. Nam Điền

19. Thạch Xuân

20. Thạch Sơn

21. Thạch Long

22. Thị trấn

 

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.822.875
  Online: 24