Cổng điều hành nội bộ

Sáng ngày 09/01/2020, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà tổ chức buổi làm việc để triển khai hướng dẫn các chế độ, chính sách liên quan đến công chức nghỉ việc và điều chuyển một số công chức từ các xã dôi dư đến công tác tại các xã còn thiếu.

Toàn cảnh buổi làm việc triển khai các nội dung liên quan đến đội ngũ công chức tại các xã sáp nhậpLễ công bố thành lập xã và ra mắt bộ máy cốt cán xã Việt Tiến

Đến nay, Thạch Hà đã hoàn thành việc ra mắt các xã và bộ máy nhân sự xã mới. Bộ máy mới cơ bản đi vào hoạt động và từng bước sắp xếp, ổn định để vận hành có hiệu quả.

Trong năm 2019, toàn huyện có 178 người nghỉ việc, trong đó, các xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính là 98 người, phần lớn là cán bộ và người hoạt động không chuyên trách.

Trước mắt không còn cán bộ dôi dư. Tuy nhiên, đội ngũ công chức tại 6 xã đến năm 2025 sẽ có 144 người, số người được bố trí là 65 người, như vậy sẽ dôi dư đến 79 người, nhiều vị trí việc làm có 6 người làm việc như: văn phòng - thống kê, tài chính - kế toán, văn hoá.

Trưởng phòng Nội vụ Lê Thị Phương Thủy triển khai một số nội dung liên quan đến chính sách đối với cán bộ dôi dư nghỉ hưởng chế độ và thông qua sơ bộ phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ công chức các xã thuộc diện sáp nhập

Huyện Thạch Hà đã phân công các đơn vị tham mưu xây dựng phương án đánh giá, phân hoá công chức theo trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời có phương án điều động từ xã thừa sang xã thiếu đảm bảo khách quan, khoa học, hợp lý để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công chức và hoàn thành việc điều chuyển trước ngày 14/01/2020.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ngô Văn Tân quán triệt một số nội dung liên quan đến tình hình thực hiện Nghị quyết số 819/2019/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tình hình thực hiện tinh giản và nghỉ hưởng chính sách, các giải pháp thực hiện để tập trung hoàn thành trước ngày 14/01/2020. Đồng thời giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan.

Các cấp cơ sở từ huyện đến xã cũng đã và đang tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động công chức không đủ điều kiện, khả năng đáp ứng hoặc có nhu cầu chuyển đổi công tác để sớm tận dụng chính sách theo Nghị định 108, Nghị định 113 của Chính phủ và Nghị quyết 164 của tỉnh Hà Tĩnh khi các chính sách này còn hiệu lực (chính sách chỉ đến năm 2021).

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
 Liên kết website
Thống kê
Thống kê: 137.796
Online: 44