Cổng điều hành nội bộ

Thạch Lâm cần chấn chỉnh trách nhiệm người đứng đầu, Thạch Sơn cơ bản đã hình thành tốt đường nét trong xây dựng nông thôn mới. Đó là những nhận xét của đồng chí Bí thư Huyện uỷ Trần Nhật Tân trong buổi kiểm tra công tác triển khai chương trình MTQG xây dựng NTM tại xã Thạch Lâm và xã Thạch Sơn sáng ngày 01/6/2019.

Theo đó, Thạch Lâm mới chỉ triển khai cơ bản ở thôn Tiền Thượng (trước mắt tiếp tục tập trung chỉnh trang vườn hộ), thôn Phái Đông và thôn La Xá có triển khai nhưng chưa đồng bộ. Đặc biệt thôn Sơn Trình và thôn Phái Nam gần như chưa triển khai nội dung nào. Khối lượng công việc còn rất nặng nề. Nghiêm túc phê bình đối với người đứng đầu và đội ngũ cán bộ còn thiếu chỉ đạo, thiếu bám dân, thiếu kiểm tra giám sát và đôn đốc mặc dù đã có khung kế hoạch, khối lượng công việc cụ thể.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu lãnh đạo, cán bộ xã cần khẩn trương tập trung triển khai các tiêu chí đồng bộ trên tất cả các thôn, xây dựng các thôn mẫu nhưng không xao nhãng, bỏ bê các thôn khác. Đặc biệt, lãnh đạo, người đứng đầu cần phát huy vai trò của mình, phân công gắn với chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đôn đốc.

Thạch Sơn sáng nay ra quân tại 5/8 thôn. Cán bộ có trách nhiệm, bám sát địa bàn, bám sát khung kế hoạch, phân công thực hiện rõ từng tuần từng xóm từng nhiệm vụ cụ thể. Cùng với đó, người dân ý thức vào cuộc nên về cơ bản đã hình thành diện mạo nông thôn mới. Hiện nay, cần tiếp tục chỉnh trang, làm đẹp cảnh quan.

Tác giả: Hiền Lương - Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Truyền thông


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
 Liên kết website
Thống kê
Thống kê: 68.969
Online: 24