Cổng điều hành nội bộ

Chiều ngày 4/12/2019, Hội đồng thẩm định xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh đã có cuộc làm việc với UBND huyện Thạch Hà để thẩm định, đánh giá mức độ thực hiện các chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tại địa phương.

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà trực tiếp làm việc cùng đoàn

Năm 2019, UBND huyện Thạch Hà đã xây dựng và ban hành đầy đủ, kịp thời các kế hoạch trên các lĩnh vực cải cách hành chính, trong đó chú trọng cải cách tổ chức bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc. Trong năm, UBND huyện đã tiến hành kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính tại 39 cơ quan, đơn vị, sau kiểm tra đều có văn bản chấn chỉnh, phê bình các tập thể, cá nhân vi phạm.

Về cải cách thể chế, huyện đã tổ chức được 53 hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật tập trung với trên 9.900 lượt người tham gia và tổ chức hơn 200 cuộc tuyên truyền lồng ghép tại các cuộc họp, hội nghị ở cấp xã, cấp thôn…

Thủ tục hành chính chuyển biến rõ rệt, thực hiện nghiêm túc cắt giảm ½ thành phần hồ sở và 1/3 thời gian giải quyết. Bên cạnh đó chỉ đạo, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 100% xã, thị trấn. Đến nay, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết tại trung tâm hành chính trong kỳ là 76.936 hồ sơ, trong đó đã giải quyết đúng hạn 76.550 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,96%, 386 hồ sơ đang giải quyết ( 100% hồ sơ chưa quá hạn); tiếp nhận trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích hơn 3.529 hồ sơ. Huyện cũng đã tiếp tục mở rộng việc áp dụng tiêu chuẩn ISO, ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước…

Về cải cách bộ máy, đã thực hiện sáp nhập Trung tâm VHTT&Dl với Đài TT TH huyện; Hợp nhất văn phòng Đảng ủy – Văn phòng HĐND, UBND các xã, thị trấn; xây dựng Đề án sắp xếp 15 xã, thị trấn thành 6 xã mới, giảm 9 xã sau sáp nhập…

Trưởng phòng Nội vụ huyện Thạch Hà Lê Thị Phương Thủy giải trình, làm rõ thêm một số nội dung thuộc lĩnh vực Nội vụ, nhất là trong thực hiện công tác kiểm tra cải cách hành chính, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh trưởng, phó phòng, Giám đốc , Phó giám đốc các trung tâm, đơn vị trực thuộc...

Tại cuộc làm việc, các thành viên trong Hội đồng thẩm định của tỉnh và các phòng, ngành chuyên môn của huyện Thạch Hà đã trực tiếp trao đổi nhiều nội dung liên quan tới kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019. Kết hợp với xem xét hồ sơ lưu trữ và trực tiếp làm việc, trao đổi với lãnh đạoUBND, các phòng, ngành cấp huyện, Hội đồng thẩm định của tỉnh  đã có những đánh giá, thẩm định và cho điểm trên 9 lĩnh vực của Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính của UBND huyện Thạch Hà, trên cơ sở đánh giá lại dựa theo chỉ số mà huyện đã tự đánh giá, chấm điểm trước đó.

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Trần Việt Hà: Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh do BTV Huyện ủy quản lý được huyện thực hiện theo đúng quy trình, quy định và rất chặt chẽ. Đối với việc xử lý các hồ sơ tại trung tâm hành chính công được tập trung với tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt trên 99%. Đối với các điểm tồn tại, hạn chế mà Hội đồng thẩm định của tỉnh nêu rõ tại cuộc làm việc, huyện Thạch Hà sẽ nghiêm túc tiếp thu và khắc phục trong thời gian tới...

Qua kiểm tra, Hội đồng thẩm định xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Thạch Hà đạt được trong thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 2019, công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch mà huyện đề ra trong năm.

Kết luận cuộc làm việc PGĐ Sở Nội Vụ Trần Đình Trung chỉ rõ, Hội đồng thẩm định của tỉnh sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý, đề xuất của huyện đối với lĩnh vực cải cách hành chính. Đồng thời cũng đề nghị huyện tiếp thu các ý kiến góp ý của đoàn, nhất là việc chỉ rõ các tồn tại, hạn chế để có sự tập trung khắc phục kịp thời. Về nhiệm vụ thời gian tới, đề nghị huyện quan tâm thực hiện Đề án sáp nhập các đơn vị hành chính, sắp xếp mạng lưới trường học, tuyển dụng giáo viên theo chỉ tiêu. Bên cạnh đó, tiếp tục mở rộng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4...

Trung tâm VHTT Thạch Hà


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
   Liên kết website
  Thống kê
  Thống kê: 137.814
  Online: 62