Cổng điều hành nội bộ

Chiều ngày 02/12, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp soát xét tiến độ thu ngân sách năm 2019, đồng thời thảo luận và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020. Các đồng chí Trần Việt Hà - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Võ Thanh Hà - Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Thạch Hà - Lộc Hà, Trần Đình Nghị - Huyện ủy viên - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch đồng chủ trì cuộc làm việc.

Toàn cảnh cuộc làm việc soát xét tiến độ thu ngân sách năm 2019 và giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020

Tham dự cuộc làm việc có các đồng chí Thường trực HĐND huyện...

 ...lãnh đạo và cán bộ phụ trách dự toán thuộc Chi cục Thuế khu vực Thạch Hà - Lộc Hà...

...các phòng chuyên môn Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng và đại diện TT HĐND, chủ tịch UBND, công chức Tài chính - Kế toán các xã, thị trấn.

Tại cuộc họp soát xét tiến độ thu ngân sách năm 2019, các đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo tình hình thu và dự kiến thu ngân sách năm 2020; chương trình kế hoạch đầu tư trung hạn và hướng dẫn xây dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính 3 năm 2020 - 2022 cho các xã, thị trấn.

Năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện là 1.657.238 triệu đồng/837.589 triệu đồng, đạt 198% kế hoạch UBND tỉnh và HĐND huyện giao. Trong đó, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên ước thực hiện là 1.033.084 triệu đồng/547.789 triệu đồng, đạt 189% kế hoạch UBND tỉnh và HĐND huyện giao. Thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện là 382.732 triệu đồng/289.800 triệu đồng, đạt 132% kế hoạch UBND tỉnh và HĐND huyện giao, giảm 30% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng chi ngân sách nhà nước ước thực hiện trong năm là 1.530.821 triệu đồng/821.149 triệu đồng, đạt 186% dự toán HĐND huyện giao, trong đó: chi đầu tư phát triển là 541.200 triệu đồng/241.750 triệu đồng (đạt 224% dự toán HĐND huyện giao), chi thường xuyên là 610.736 triệu đồng/569.247 triệu đồng (đạt 107% dự toán HĐND huyện giao) và chi bổ sung cho ngân sách cấp xã là 378.885 triệu đồng. Về kế hoạch tài chính 3 năm 2020 - 2022, căn cứ số thu và dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế các năm tiếp theo, đồng thời căn cứ dự toán chi năm 2019 theo các nhiệm vụ chi để xây dựng dự toán thu, chi giai đoạn 2020 - 2022.

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Trần Việt Hà - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: kết quả thu ngân sách trên địa bàn năm 2019 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND huyện giao. Tuy nhiên, một số sắc thuế chưa đạt đã gây ảnh hưởng đến cân đối nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp huyện, xã. Từ nay đến 31/12/2019, UBND huyện giao Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn phải tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, đặc biệt là các sắc thuế, phí chưa đạt chỉ tiêu để đảm bảo cân đối ngân sách các cấp cả năm 2019.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ rõ các nhiệm vụ lớn cần tập trung giải quyết, đó là: thu ngân sách, giải ngân nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2020 và kế hoạch tài chính 3 năm 2020 - 2022, xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn. Trong đó, đối với thu ngân sách, các đơn vị liên quan cần phải phối hợp trong triển khai thực hiện, tập trung vào các nguồn lực như đấu giá quyền sử dụng đất, bên cạnh đó là thuế trước bạ, ngoài quốc doanh và thuế giá trị gia tăng (VAT). Đối với giao thu chi năm 2020, đề nghị các xã họp HĐND và triển khai. Về giải ngân nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, đến ngày 20/12/2019 cơ bản hoàn thành. Đối với nội dung hướng dẫn xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2020 và kế hoạch tài chính 3 năm 2020 - 2022, các xã phối hợp với phòng chuyên môn để được hỗ trợ về nghiệp vụ. Về hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn, kế toán xã rà soát, đối chiếu nợ, sử dụng cơ sở vật chất, các công trình... để tổng hợp, tham mưu HĐND xã và báo cáo về UBND huyện để trình HĐND huyện xây dựng danh mục...

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
 Liên kết website
Thống kê
Thống kê: 94.894
Online: 17