Cổng điều hành nội bộ

Sáng nay 8/11 Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh; giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm huyện đã tổ chức họp soát xét, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng NTM 10 tháng đầu năm, tiến độ thực hiện Đề án huyện NTM và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Toàn cảnh cuộc họp

Các đồng chí Trần Nhật Tân - TUV - Bí thư Huyện ủy, Trần Việt Hà - PBT HU - Chủ tịch UBND huyện, Trần Danh Vinh - Ủy viên BTV - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện chủ trì cuộc họp

Dự cuộ họp có các đồng chí trong BTV HU, TT HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các thành viên trong Ban Chỉ đạo


Đồng chí Nguyễn Quốc Hương - Ủy viên BTV HU - PCT UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 10 tháng, tiến độ thực hiện Đề án huyện NTM

10 tháng đầu năm, toàn huyện đã xây dựng được 28 mô hình sản xuất có hiệu quả, tăng 3 mô hình so với cùng kỳ năm 2018; thành lập mới 4 THT, 1 HTX, 3 doanh nghiệp; làm mới, nâng cấp gần 135 km đường giao thông nông thôn, tăng gần 23 km so với cùng kỳ năm 2018, hơn 27 km kênh mương nội đồng, tăng hơn 11 km so với cùng kỳ năm 2018; gần 117 km rãnh thoát nước; xây dựng mới 12 trạm biến áp, gần 56 km đường điện thắp sáng; 2 trạm y tế cao tầng; xóa 54 nhà tạm, làm mới 269 nhà ở đạt chuẩn. Cải tạo trên 4.000 vườn tạp, tăng 119 vườn so với cùng kỳ 2018; có thêm 6 khu dân cư mẫu đạt chuẩn; xây dựng mới 431 vườn mẫu. Giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội, môi trường tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống tổ chức chính trị và An ninh trật tự xã hội được củng cố, giữ vững ổn định

Các xã đạt chuẩn NTM trước năm 2018 đang tiến hành củng cố, nâng cấp các tiêu chí. Dự kiến cuối năm 2019 có khả năng đạt chuẩn 17 ku dân cư mẫu, 99 vườn mẫu ở nhóm xã này. Đợt 1 năm 2019, đã có 3 xã đạt chuẩn NTM ( Thạch Sơn, Thạch Bàn, Thạch Lâm), 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Tượng Sơn). Đợt 2 gồm các xã Thạch Hội, Thạch Đỉnh, Thạch Hải, Thạch Trị, Thạch Lạc đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí còn lại để đạt chuẩn theo đúng kế hoạch. Xã NTM nâng cao Tượng Sơn tiếp tục duy trì, đẩy mạnh phong trào ra quân hoàn thành các phần việc còn lại quyết tâm hoàn thành xã NTM kiểu mẫu trước tháng 11/2019. Các xã Thạch Long, Thạch Liên, Thạch Tân đang nỗ lực hoàn thành một số tiêu chí chưa đạt, phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2019.

Các tiêu chí huyện NTM đang được tập trung thực hiện. Hiện nay huyện đã hoàn thành duy tu, sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường: Thạch Hải - Thạch Hội, đường liên xã Thạch Lạc, QL 15B đến Trường Tiểu học Thạch Đỉnh, đường trung tâm xã Thạch Bàn,...và một số hạng mục một số tuyến đường ở các xã.  Các tiêu chí thủy lợi, điện, y tế - Giáo dục - Văn hóa tiếp tục được triển khai.

Đã có 9 xã đăng ký thực hiện phá bờ thửa với tổng diện tích 350 ha; tiến hành xuống giống vụ Đông ở các xã với diện tích 675 ha. Tiến hành ký cam kết đảm bảo ATTP cho 23 xã, thị trấn

Về tiêu chí môi trường: đã làm thủ tục đợt đấu giá, thanh lý tài sản cũ tại Lò đốt xã Phù Việt; đang khởi công xây dựng lò đốt rác xã Thạch Trị. Một số xã đã tiến hành hợp đồng xử lý rác thải y tế tuyến xã... Công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả. Tổng huy động từ công tác đỡ đầu, tài trợ 10 tháng đầu năm huy động được gần 11 tỷ đồng.

Cuộc họp đã tập trung thảo luận xác định khó khăn, tồn tại trong từng tiêu chí ở từng nhóm xã cụ thể, hội nghị đã đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ, khắc phục kịp thời để hoàn thành các tiêu chí theo đúng kế hoạch đề ra.


Chủ tịch UBND xã Thạch Ngọc Võ Tá Duy thẳng thắn nhận rõ các tiêu chí môi trường, khu dân cư còn hạn chế, thời gian tới xã sẽ tập trung chấn chỉnh, thực hiện các giải pháp khắc phục để không bị rớt chuẩn NTM.

Trưởng phòng NN&PT NT huyện Nguyễn Văn Sáu: đánh giá việc chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu lại sản xuất và tổ chức sản xuất tại các địa phương còn một số hạn chế, tiến độ chậm, nhất là việc tổ chức sản xuất tại các vườn hộ,  thời gian tới phòng sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn.

Đồng chí Đồng Xuân Vân - Trưởng phòng KT - HT: Hiện nay nguồn xi măng của tỉnh đã được bổ sung, đề nghị các xã kịp thời nhận xi măng hỗ trợ bổ sung của tỉnh triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn đảm bảo kế hoạch. Các tiêu chí về điện, môi trường để đạt chuẩn huyện NTM đang tiếp tục được triển khai.

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Nguyễn Đình Nghị: việc giải ngân nguồn vốn NTM ở một số địa phương còn chậm, thời gian tới sẽ tập trung chỉ đạo và khả năng sẽ hoàn thành theo đúng kế hoạch. Nợ xây dựng cơ bản ở các địa phương không quá lớn. Nhiều địa phương trong quá trình làm hồ sơ xây dựng các công trình cơ bản còn phụ thuộc vào nhà thầu, tư vấn xây dựng nên chất lượng hồ sơ còn kém, cần quan tâm nâng cao chất lượng hồ sơ... Nên xây dựng hệ thống dữ liệu hạ tầng thiết yếu để có kế hoạch đầu tư, kêu gọi hỗ trợ đầu tư hợp lý trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Việt Hà - PBT HU - Chủ tịch UBND huyện: các phòng ngành chưa thật sự sâu sát, các đoàn công tác, thành viên đoàn công tác của BTV HU còn chỉ đạo chung chung, hiệu quả xây dựng NTM chưa cao. Chương trình OCOP còn thiếu cụ thể, trách nhiệm của các phòng ngành trong thực hiện chương trình chưa cao. Các tiêu chí huyện NTM: quy hoạch cần tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, quy hoạch vùng phải có trước. Tiêu chí giao thông phải tập trung rà soát không đầu tư dàn trải mà phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tiêu chí thủy lợi: nên chủ động phối hợp với các công ty thủy lợi đẩy nhanh việc nâng cấp, sửa chữa các tuyến đã xuống cấp. Rà soát lại tiêu chí điện; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình hạ tầng thiết yếu về văn hóa, y tế. Quan tâm phát triển sản xuất, thực hiện phá bờ thửa ở các xã có điều kiện; nâng cao các giải pháp thực hiện có hiệu quả phòng chống dịch tả lợn châu phi. Triển khai nhanh lộ trình dự án xây dựng lò đốt rác. Các phòng, ngành, đoàn công tác theo chức năng nhiệm vụ rà soát lại các nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới để báo cáo với BCĐ NTM huyện.. Trong 2 tháng còn lại cần chú ý tập trung chỉnh trang KDC mẫu, vườn mẫu, làm đường giao thông nông thôn, 5 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2019 đợt 2 tập trung quyết liệt hoàn thành các tiêu chí còn lại, đặc biệt quan tâm đến tiêu chí 20...

Đồng chí Trần Nhật Tân - TUV - Bí thư HU: xác định mục tiêu có 30/30 xã đạt chuẩn NTM và có 2 - 3 xã đạt NTM nâng cao vào cuối năm 2019, cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM vào tháng 3/2020 và giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện vào nhóm thấp nhất toàn tỉnh, các phòng, ngành, địa phương cần tiếp tục quan tâm bám sát khung kế hoạch, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra... 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
   Liên kết website
  Thống kê
  Thống kê: 137.798
  Online: 46