Cổng điều hành nội bộ

Chiều ngày 06/11, UBND huyện tổ chức cuộc họp lấy ý kiến góp ý dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị (lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền) chuẩn bị cho xây dựng Văn kiện Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ 30 và quán triệt một số nội dung liên quan đến công tác tuyển quân năm 2020.

Các đồng chí Trần Việt Hà - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện, Ngô Văn Tân - UV BTV HU - Phó Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Quốc Hương - UV BTV HU - Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì cuộc làm việc.

Đồng chí Đoàn Tiến Đạt - Chánh Văn phòng HĐND - UBND thông qua dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020-2025 về Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, khai thác tiềm năng lợi thế, xây dựng Thạch Hà trở thành huyện nông thôn mới phát triển bền vững.

Đồng chí Lê Nguyên Dũng - UV BTV HU - Chỉ Huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác tuyển quân, một số khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ trọng tâm về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong năm 2020.

Đồng chí Ngô Văn Tân - UV BTV HU - Phó Chủ tịch UBND huyện: báo cáo chính trị phải làm rõ nội dung thu hút đầu tư trên địa bàn, cải cách hành chính, chương trình MTQG xây dựng NTM. Nhóm chỉ tiêu chính cần gói gọn hơn.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hương - UV BTV HU - Phó Chủ tịch UBND huyện: 3 mũi đột phá nhiệm kỳ 2020-2025 là sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân; phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch gắn với phát triển đô thị; tổ chức bộ máy. 

Đồng chí Nguyễn Văn Sáu - Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT: đề xuất 3 mũi đột phá gồm công tác xây dựng Đảng, văn hoá và kinh tế. Đối với đột phá nông nghiệp: tập trung tích tụ ruộng đất hình thành vùng sản xuất lớn với năng suất, hiệu quả cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoài - Chi cục trưởng Chi cục thống kê: đánh giá cơ cấu giá trị sản xuất các ngành để đánh giá kết quả, các nguyên nhân ảnh hưởng đến chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ.

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Phù Việt: báo cáo chính trị cần nhấn mạnh nội dung cụm công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu dịch vụ thương mại cụm Bắc Hà gắn vs dự án sông Vách Nam. Bổ sung chuyển đổi hướng về con trong nông nghiệp. Đối với nội dung tuyển quân, hiện nay trên địa bàn xã nhiều thanh niên thấp bé nhẹ cân, ngực lép, không đủ điều kiện tuyển quân nên khó khăn trong việc đảm bảo chỉ tiêu trên giao.

Đồng chí Đặng Hữu Diệu - Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn: trong báo cáo chính trị, phần mũi đột phá phát triển địa phương trong thời gian tới nên lấy nông nghiệp, thương mại du lịch là mũi đột phá để bám vào tiềm năng lợi thế của địa phương.

Tại cuộc làm việc, đã có rất nhiều ý kiến cụ thể đến từ trưởng các phòng, ban cấp huyện và chủ tịch UBND các xã, thị trấn góp ý hoàn thiện báo cáo chính trị, một số nội dung như: tiêu đề báo cáo chính trị, lựa chọn các mũi đột phá... Bên cạnh đó, nhiều ý kiến nêu bật khó khăn trong công tác tuyển quân và đảm bảo chỉ tiêu do hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện giao.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Trần Việt Hà - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện chỉ rõ: Đối với Báo cáo chính trị thì tiêu đề phải bao hàm và gắn với mũi đột phá. Báo cáo phải đánh giá một cách khách quan, toàn diện, đầy đủ những kết quả, khó khăn, tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm. Phải nhìn vào mặt được và mặt chưa được của nhiệm kỳ qua để tư duy định hướng phát triển trong nhiệm kỳ mới đưa địa phương phát triển. Lấy phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch làm mũi nhọn nhằm phát huy tối đa thế mạnh của địa phương để từ đó thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. Thành lập sớm tổ biên tập của UBND huyện để rà soát, biên tập những nội dung về kinh tế - xã hội, góp ý nội dung xây dựng Đảng của báo cáo chính trị.

Đối với nội dung tuyển quân yêu cầu chấp hành nghiêm túc nội dung luật đã quy định. Chỉ tiêu Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh giao cho toàn huyện Thạch Hà là 165 bao gồm cả quân sự và công an, đây là nội dung đặt ra nhiều khó khăn cho các địa phương. Tuy nhiên, yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Phải tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, động viên các gia đình, đồng thời các địa phương, đơn vị phải có sự quản lý cụ thể. Đề nghị Ban Chỉ huy quân sự huyện xử lý nghiêm những trường hợp gian lận, không chấp hành quy định trong tuyển quân.

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
 Liên kết website
Thống kê
Thống kê: 78.343
Online: 16