Cổng điều hành nội bộ

Ngày 30/11, UBND huyện Thạch Hà đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác TĐ-KT trên địa bàn.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Thạch Hà Nguyễn Lương Lĩnh quán triệt tinh thần lớp tập huấn.

Ghi sâu lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thời gian qua, huyện Thạch Hà đã làm tốt công tác TĐ-KT, kịp thời biểu dương, khen thưởng một cách dân chủ, khách quan, đúng thực chất những tập thể, cá nhân tiêu biểu để nhân rộng, nhất là trong phong trào xây dựng NTM. Tuy nhiên, một số cán bộ, đảng viên vẫn xem nhẹ công tác TĐ-KT, chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế... Để khắc phục tồn tại trên, góp phần xây dựng huyện nhà phát triển vững mạnh, đem lại đời sống ấm no và hạnh phúc cho nhân dân, huyện đã triển khai các giải pháp nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ làm công tác TĐ-KT.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Hà Tĩnh trao đổi chuyên đề tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và một số nội dung liên quan.

Trong đợt tập huấn lần này, các học viên được truyền đạt các chuyên đề: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Thi đua và tổ chức các phong trào thi đua; Thực hành xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua; Khái niệm, nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình thủ tục khen thưởng, triển khai các văn bản mới.

Đồng chí Hồ Công Thắng, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Ban TĐ-KT Hà Tĩnh quán triệt chuyên đề khái niệm, nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình thủ tục khen thưởng.

Thi đua - Khen thưởng đúng người, đúng việc, đảm bảo khách quan, dân chủ, công bằng sẽ tạo tinh thần lao động hăng say giữa cán bộ, đảng viên và người dân, góp phần đưa các phong trào ngày một đi lên, hạn chế tồn tại, tiêu cực trong đời sống xã hội.

Tại lớp tập huấn, học viên cũng đã tham gia thảo luận, góp ý quy chế TĐ-KT huyện; giải đáp các kiến nghị, đề xuất của cơ sở./.

Khắc Mai


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
 Liên kết website
Thống kê
Thống kê: 94.896
Online: 19