Cổng điều hành nội bộ

UBND huyện Thạch Hà vừa ban hành thông báo tuyển dụng 46 giáo viên tiểu học năm 2019.

Kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiểu học huyện Thạch Hà năm 2019

Trong số giáo viên tuyển dụng lần này có 34 chỉ tiêu văn hóa, 02 chỉ tiêu giáo viên tin học, 10 chỉ tiêu giáo viên thể dục.

Ngoài điều kiện chung quy định đăng ký dự tuyển viên chức, các thí sinh cần có đủ các điều kiện cụ thể sau: Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: vị trí việc làm " Giáo viên văn hóa": có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành sư phạm giáo dục tiểu học. Vị trí việc làm "Giáo viên thể dục": có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành sư phạm thể dục - thể thao, sư phạm thể dục - đoàn đội, giáo dục thể chất, Đại học Thể dục - Thể thao + chứng chỉ sư phạm. Về trình độ tin học, ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản  theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Hình thức tuyển dụng: thi tuyển. Các thí sinh sẽ thi tuyển 02 vòng. Vòng 1 với các nội dung thi trắc nghiệm trên giấy (gồm 3 phần: Kiến thức chung, Ngoại ngữ, Tin học). Các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ và tin học theo quy định tại Khoản 3, Điều 2, Nghị định 161 của Chính phủ. Sau khi đạt vòng 1 theo quy định, người dự tuyển được dự thi vòng 2 với môn thi nghiệp vụ chuyên ngành theo hình thức phỏng vấn.

Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: trong giờ hành chính kể từ ngày 25/10 - 25/11/2019

Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ, UBND huyện Thạch Hà. Lệ phí đăng ký dự tuyển: 500.000đ/ 01 hồ sơ dự tuyển

Hiện nay, UBND huyện đã ban hành quy chế tuyển dụng, thông báo tuyển dụng, đăng tải trên báo in, trang tin điện tử niêm yết công khai tại trụ sở làm việc UBND huyện, Quyết định thành lập Tổ thu hồ sơ đăng ký dự tuyển và đang và tiến hành các bước tuyển dụng theo đúng kế hoạch.

Dự kiến thời gian thi vòng 1 ngày 11/12/2019; thi vòng 2 ngày 13/01/2020. Địa điểm: UBND huyện Thạch Hà

    Với tiêu chí công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và tuân thủ các quy định của pháp luật; đảm bảo chất lượng, đúng vị trí việc làm, đáp ứng ngay yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đợt tuyển dụng giáo viên lần này nhằm lựa chọn những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất đạo đức để bổ sung giáo viên cho các trường học theo chỉ tiêu biên chế được giao, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện.

Trung tâm VH - TT huyện Thạch Hà


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
   Liên kết website
  Thống kê
  Thống kê: 78.357
  Online: 30