Cổng điều hành nội bộ

Sáng ngày 25/10/2019, Thanh tra huyện phối hợp phòng Tư pháp và UBND xã Thạch Thanh tổ chức thành công hội nghị điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Tham dự hội nghị có đại diện Thanh tra huyện, phòng Tư pháp, phòng Lao động – Thương binh, xã hội – đơn vị phụ trách xã; cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, đội ngũ cán bộ cấp thôn và toàn thể Nhân dân trên địa bàn xã Thạch Thanh – đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị điểm; công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn.

Hội nghị đã được nghe bà Nguyễn Thị Anh Trúc – Trưởng phòng NV4, Thanh tra tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng 2018 và các văn bản pháp luật có liên quan, trong đó chú trọng những điểm mới nổi bật của luật, chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng...

Ảnh: Bà Nguyễn Thị Anh Trúc – Trưởng phòng NV4, Thanh tra tỉnh - giảng viên hội nghị

Hội nghị giúp các đại biểu nắm rõ hơn các quy định cơ bản về phòng, chống tham nhũng, từ đó góp phần hạn chế các sai phạm, các hành vi nhũng nhiễu trên địa bàn. Từ sau hội nghị điểm này, các xã, thị trấn còn lại căn cứ điều kiện thực tế, tình hình cụ thể sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại địa phương bằng các hình thức phù hợp./.

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
   Liên kết website
  Thống kê
  Thống kê: 78.351
  Online: 24