Theo thông tin từ UBND huyện Thạch Hà, lễ kỷ niệm lần thứ 572 năm ngày mất Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi sẽ diễn ra từ ngày 13 – 17/6/2018 (tức ngày 30/4 đến ngày 04/5 âm lịch) trong đó lễ đón Bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Chiêu Trưng Lê Khôi sẽ diễn ra vào ngày 15/6/2018 (tức ngày 02/5 âm lịch).

Lễ đón Bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Chiêu Trưng Lê Khôi sẽ diễn ra vào ngày 15/6/2018

Theo thông tin từ UBND huyện Thạch Hà, lễ kỷ niệm lần thứ 572 năm ngày mất Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi sẽ diễn ra từ ngày 13 – 17/6/2018 (tức ngày 30/4 đến ngày 04/5 âm lịch) trong đó lễ đón Bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Chiêu Trưng Lê Khôi sẽ diễn ra vào ngày 15/6/2018 (tức ngày 02/5 âm lịch).

Mục đích của lễ kỷ niệm lần thứ 572 năm ngày mất Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi là nhằm tưởng nhớ và biết ơn công lao to lớn của Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi, một vị tướng tài ba của dân tộc, người có công lớn giúp vua Lê đánh giặc giữ nước. Thông qua hoạt động lễ hội để tuyên truyền, giáo dục về tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Góp phần duy trì lễ hội truyền thống của địa phương, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; tiếp tục củng cố khối đoàn kết thống nhất của nhân dân trong vùng. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thu hút và phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh về dự lễ và du lịch vãn cảnh.

Lễ hội Đền Chiêu Trưng Lê Khôi năm nay sẽ bao gồm nhiều hoạt động như phần hội sẽ tổ chức giải Đua thuyền toàn tỉnh , giải thi thả diều sáo và diều nghệ thuật, giải bóng chuyền nữ, giao lưu văn nghệ.

Đặc biệt, lễ đón Bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Chiêu Trưng Lê Khôi sẽ do UBND 2 huyện Thạch Hà và Lộc Hà tổ chức trang trọng, thiết thực.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 230.767
Online: 50