Chi cục thuế huyện Thạch Hà phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường các giải pháp phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch về thu ngân sách năm 2017, trong đó tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để thu đủ các sắc thuế như lệ phí trước bạ, thu ngoài quốc doanh. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã được thông qua tại cuộc họp Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà diễn ra vào chiều ngày 21/11/2017.


               Đồng chí Trần Việt Hà Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc làm việc

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà, đến nay tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện đạt 62.414 tấn đạt 80,01% kế hoạch; Tổng đàn trâu bò, đàn lợn, Gia cầm đạt trên 80% kế hoạch năm. Sản lượng thủy sản 5.600 tấn, vượt 1,81% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác là 69,37 triệu đồng/ha đạt 86,71%. Tổng thu ngân sách đạt 310 tỷ đồng bằng 78,1%. Giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng mạnh đạt 124% so với kế hoạch. Bên cạnh đó, toàn huyện đã làm mới được 80km đường GTNT, 15km rãnh thoát nước khu dân cư, 20km kênh mương cứng nội đồng đạt 100% kế hoạch. 28/31 xã có HTX môi trường hoạt động hiệu quả. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 104% kế hoạch; tỷ lệ lao động có việc làm đạt 98,62%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2016…


Ông Đồng Xuân Vân Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thạch Hà: Huyện tổ chức cuộc làm việc trực tiếp với Chi cục thuế Thạch Hà, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách. Trong đó chi cục thuế cần tập trung thu đủ lệ phí trước bạ hiện còn 6,9 tỷ, thu ngoài quốc doanh 9,5 tỷ. Riêng phòng Tài chính sẽ quyết liệt để hoàn thành thu tại các xã, thị trấn còn 7 tỷ.

Ông Nguyễn Quốc Hương Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Các phòng, ngành địa phương, đơn vị tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các xã nông thôn mới trong chặng nước rút. Đối với vấn đề liên quan tới thu ngân sách, chi cục thuế cần tham mưu cho Ủy ban kế hoạch chi tiết, cụ thể để thu đủ các sắc thuế, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch. Phòng lao động thương binh xã hội huyện rà soát lại kết quả thực hiện đào tạo nghề, tạo việc làm mới cho lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ lao động có việc làm…

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo một số Phòng, Ban, Ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà đã báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh đến thời điểm hiện tại và bổ cứu một số giải pháp tập trung thực hiện để đảm bảo hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch. Trong đó, tập trung bổ cứu các giải pháp tăng thu ngân sách, sản xuất nông nghiệp, lao động việc làm, y tế, tài nguyên môi trường, xây dựng nông thôn mới. 

Kết luận buổi làm việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà Trần Việt Hà đề nghị: Các phòng ngành rà soát lại các chỉ tiêu đăng ký cũng như kết quả hoàn thành. Hội đồng thi đua khen thưởng theo dõi đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm. Lãnh đạo huyện tập trung chỉ đạo theo từng lĩnh vực phụ trách. Văn phòng NTM huyện rà soát, đôn đốc chỉ đạo các lực lượng tăng cường về giúp các xã NTM. Chi cục thuế tăng cường các biện pháp để thu triệt để các loại phí, đặc biệt là quyết liệt hơn nữa trong thu lệ phú trước bạ, thu ngoài quốc doanh.  Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ đông đảm bảo diện tích đã cơ cấu. Các phòng ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị số liệu báo cáo trước kỳ họp Hội đồng ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, đặc biệt là chuẩn bị tốt các nội dung liên quan tới thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2018 đảm bảo sát đúng. 

Đài TT - TH Thạch Hà


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Công khai minh bạch thông tin
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 1.123.560
Online: 37