Huyện Thạch Hà có 82 di tích lịch sử văn hóa trong đó có 6 di tích cấp quốc gia, trong thời gian qua cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy tốt giá trị các di sản hiện có góp phần phát huy nền văn hóa cổ trong hàng ngàn năm qua.

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA VẬT THỂ, PHI VẬT THỂ TRÊN QUÊ HƯƠNG TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG THẠCH HÀ


          Huyện Thạch Hà hiện có 82 di tích được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa trong đó có 6 dich tích cấp quốc gia (Đền thờ và lăng mộ chiêu trương đại vương Lê Khôi, Nhà thờ Đại học sỹ Trương Quốc Dụng, Di chỉ khảo cổ Thạch Lạc, Đền Nen Thạch Tiến, Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng, Nhà thờ cụ Mai Kính) và 76 di tích LSVH cấp tỉnh, đặc biệt năm 2017 Lễ hội Đền Lê Khôi đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di sản phi vật thể quốc gia.

         Trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp và sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nên công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đã được quan tâm. Chính vì vậy nhiều di tích trên địa bàn đã được mọi tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm, các nhà doanh nghiệp quan tâm đầu tư cả nhân lực, vật lực, trí lực cho công tác trùng tu, tôn tạo. Kết quả hàng năm ngoài sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, sự tham gia đóng góp hỗ trợ của người dân, doanh nghiệp đạt từ 5-10 tỷ đồng. Có những di tích được sự hỗ trợ 5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ trong quá trình tu bổ, như: Đền Chiêu Trưng đại vương Lê Khôi (16 tỷ, dự tính tu bổ xong sẽ lên tới 32 tỷ ), đền Nen (18 tỷ), đền Truông Bát (12 tỷ); Miếu Ao (3,3 tỷ), chùa Gia Lam trên 20 tỷ…Có những dòng họ con cháu đóng góp tu bổ, tôn tạo di tích danh nhân đạt 3,5 tỷ, như: Nhà thờ dòng họ Nguyễn Hữu (Thạch Lạc) 3,7 tỷ; Nhà thờ Nguyễn Phi Sài (Thạch Long) 1,5 tỷ và nhiều di tích khác. Chính quyền các cấp và Ban quản lý các di tích đã sử dụng các nguồn vốn rất hiệu quả đồng thời tổ chức tốt các hoạt động ở di tích đã mang lại cho nhân dân chổ dựa về tinh thần, làm động lực đẩy mạnh các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng an ninh;

Các hoạt động lễ hội ngày một được quan tâm đi vào quy cũ, phục dựng lại các trò chơi dân gian và có nhiều lễ hội mang tính quy mô có thể lập hồ sơ đề nghị xếp hạng cấp quốc gia như: Lễ hội Kỷ niệm ngày sinh Lý Tự Trọng, Lễ kỳ phúc lục ngoạt , cũng như một số lễ hội ở các huyện, thị thành phố trong tỉnh. Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản Dân ca, Ví - Giặm Nghệ Tĩnh được quan tâm rõ nét, tỉnh và huyện đã chỉ đạo thành lập các CLB trên địa bàn hoạt động có hiệu quả và đang được nhân ra diện rộng, huyện Thạch Hà đã hoàn thành Kế hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể đến năm 2020 và những năm tiết theo đã được phê duyệt và ban hành thực hiện, trong đó phương án bảo tồn xây dựng rất cụ thể, chi tiết; triển khai đưa chương trình dạy hát dân ca vào trong trường học đã tổ chức thí điểm thành công tại một số nơi như: Thạch Long, Thạch Trị, Thạch Tân…Tổ chức một số Lễ hội có nhiều hoạt động mang tính phục dựng lại các giá trị văn hóa cổ như: Lễ rước kiệu, Đua thuyền, Đi cà kheo, đi cầu kiều, thả diều, cờ thẻ, cờ người, tôm điếm…nhiều địa phương tổ chức rất tốt.

          Để tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị các di sản chúng ta cần tập trung một số giải pháp sau đây:

1- Đẩy mạnh và kiên trì công tác tuyên truyền, giáo dục về di sản văn hóa và Luật Di sản văn hóa. Chú trọng tới đối tượng thanh thiếu niên, triển khai có hiệu quả khẩu hiệu “Di sản nằm trong tay thế hệ trẻ”; xây dựng một chương trình giáo dục đại cương đưa vào trường học, bắt đầu từ trẻ em ở tuổi đến trường, ở làng xóm, dân cư thông qua hoạt động của CLB để truyền thụ kiến thức và hướng dẫn nghệ thuật cho mọi người hiểu và biết hát dân ca xứ Nghệ.

2- Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, tăng tính hấp dẫn của di tích nhằm thu hút nhiều hơn nữa khách tham quan; tổ chức các hoạt động văn hoá tại di tích hướng tới mục tiêu phục vụ phát triển du lịch bền vững là hết sức cần thiết và được cả hai mặt là phát huy yếu tố đào tạo nguồn lực tại chổ và giới thiệu nền văn hóa của mình cho du khách gần xa.

       3- Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống chính sách về di tích, nhất là những chính sách về xã hội hóa hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Đặc biệt là những quy định của các Luật thuế cho phép các doanh nghiệp, cá nhân được giảm một phần thuế kinh doanh, thuế thu nhập… nếu doanh nghiệp hoặc cá nhân đó có những đóng góp trực tiếp cho việc tu bổ di tích, mua di vật, cổ vật hiến tặng bảo tàng nhà nước, tài trợ cho những chương trình nghiên cứu về di tích.v.v. Thông qua đó nâng cao vai trò quản lý và định hướng của Nhà nước để sử dụng có hiệu quả hơn nữa sự đóng góp của nhân dân cho bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá

         4- Giải quyết thỏa đáng mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, với quan điểm di tích là cái đang có, cái không thể thay thế, nên vì sự phát triển bền vững, vì lợi ích cộng đồng, lợi ích của các thế hệ hôm nay và mai sau thì cái mới, cái xây dựng sau cần phải hết sức tôn trọng di sản gốc, cái đã trước.  

        5- Bảo tồn và khai thác luôn là hai mặt của một vấn đề, nếu chỉ bảo tồn mà không chú ý tới khai thác sẽ gây lãng phí tài nguyên, hạn chế việc phát huy giá trị; nếu chỉ khai thác mà không bảo tồn thì còn nguy hiểm hơn nữa, điều đó sẽ gây hủy hoại di tích, hủy hoại môi trường và những hậu quả to lớn khác cho toàn xã hội. Muốn vậy thì cần phải:

          + Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò xã hội hóa, sự đóng góp của nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

          + Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực cho bảo tồn và phát huy giá trị di tích, bao gồm đội ngũ quản lý, đội ngũ nghiên cứu về di tích, các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, kỹ thuật viên, thợ nghề, nghệ nhân, những người làm công tác bảo vệ di tích ở cơ sở..

Di sản có vai trò to lớn đối với sự phát triển lành mạnh và bền vững của đời sống, kinh tế, xã hội. Bảo vệ và phát huy giá trị của di sản là nền tảng, là nguồn động lực cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, làm đẹp hơn, đầy đủ và ý nghĩa hơn cho một xã hội đương đại mà chúng ta đang phấn đấu, đây cũng là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân và của cả cộng đồng xã hội.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 230.691
Online: 44