vv phân công giải quyết kiến nghị của cử tri gửi Hội đồng bồi thường
Số kí hiệu 2188/UBND-HĐ
Ngày ban hành 30/10/2018 Ngày hiệu lực 30/10/2018
Lĩnh vực Kinh tế - Tài nguyên - NN Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung vv phân công giải quyết kiến nghị của cử tri gửi Hội đồng bồi thường
Đính kèm: vv phân công giải quyết kiến nghị của cử tri gửi Hội đồng bồi thường
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. Dự thảo Đề án CCHC
 2. Đề án hợp nhất TTVH-Đài
 3. làm việc Đoàn thẩm định xác định chỉ số CCHC năm 2018
 4. VV giao xử lý đơn phản ánh của công dân
 5. Đôn đốc nộp quỹ PCTT năm 2018
 6. Công văn số 2468/UBND-VPĐP ngay 04/12/2018 về việc chuẩn bị nội dung Bí thư Tỉnh ủy làm việc
 7. VV chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 6 HĐND huyện
 8. Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Cầu Trọt và đường hai đầu cầu xã
 9. V/v giải quyết các tồn đọng tại HĐBT, hỗ trợ và tái định cư huyện.
 10. V/v xin chủ trương quy hoạch mở rộng Khuôn viên Trụ sở UBND xã Bắc Sơn.
 11. V/v xin chủ trương quy hoạch mở rộng Trường Mầm non Tượng Sơn.
 12. V/v xin ý kiến bố trí cán bố trí lãnh đạo, quản lý Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
 13. V/v đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm và hỗ trợ người lao động ...
 14. V/v trả lời đơn kiến nghị của công dân Phạm Thị Nga, thôn Hòa Hợp, xã Thạch Kênh
 15. VV trả lời kiến nghị của công dân - Nguyễn Duy Nhường
 16. VV giao giải quyết kiến nghị của công dân
 17. V/v điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu làm đường GTNT, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng năm
 18. đề nghị đánh giá, phân loại cb, cc cuối năm
 19. Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc quản lý, sử dụng ngân sách....tại trường THCS
 20. Rà soát danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019