VV chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 6 HĐND huyện
Số kí hiệu 220/TT HĐND
Ngày ban hành 04/12/2018 Ngày hiệu lực 04/12/2018
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành HĐND
Nội dung VV chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 6 HĐND huyện
Đính kèm: VV chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 6 HĐND huyện
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. vv giải quyết việc đấu giá quyền sử dụng đất của UBND xã Thạch Lạc
 2. V/v thực hiện GPMB Dự án AFD
 3. VV chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
 4. V/v đề xuất nội dung hỗ trợ các xã ảnh hưởng trực tiếp của dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê
 5. VV tổng hợp nhu cầu trồng xây xanh trên địa bàn các xã thị trấn năm 2019
 6. Khám sàng lọc trẻ em bị bệnh tim
 7. V/v rà soát kết quả thực hiện cấp, phát GCN QSD đất
 8. V/v rà soát tổng thể Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXDTT trên địa bàn
 9. V/v quy hoạch đất ở, tỷ lệ 1/500 tại Vùng Đồng Bòng, thôn Tân Thanh, xã Thạch Xuân.
 10. Tuyên truyền Tổng điều tra dân số, nhà ở
 11. Đề nghị hỗ trợ chính sách đặc thù cho các xã ảnh hưởng trực tiếp dự án Mỏ sắt Thạch Khê
 12. V giao giải quyết kiến nghị của công dân - Nguyễn hữu Mạo
 13. V/v sử dụng đường công vụ thi công hệ thống cầu giao thông thuộc công trình: Cải tạo và nâng cấp hệ
 14. V/v điều chỉnh dự án Kho chứa hàng kinh doanh thương mại tổng hợp phía Bắc đường tránh TP. Hà Tĩnh
 15. V/v rà soát hệ thống cột, đường dây điện, viễn thông không đảm bảo mỹ quan, vi phạm an toàn hành lan
 16. Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế lập thiết kế BVTC - Dự to
 17. VV thẩm định chấp thuận đầu tư dự án khai thác mỏ đất san lấp tại mỏ đồi Động Đẻ xã Ngọc Sơn huyện
 18. Chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội
 19. rà soát xét, đề xuất điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất
 20. TTr Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh