VV bảo vệ môi trường hồ bộc nguyên
Số kí hiệu 939/UBND
Ngày ban hành 16/05/2018 Ngày hiệu lực 16/05/2018
Lĩnh vực Kinh tế - Tài nguyên - NN Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung VV bảo vệ môi trường hồ bộc nguyên
Đính kèm: VV bảo vệ môi trường hồ bộc nguyên
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. VV giao xử lý đơn kiến nghị của công dân
 2. VV đôn đốc nộp kết quả rà soát, đánh giá phân loại HTX trên địa bàn ( hỏa tốc)
 3. VV rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính
 4. CV 858 - VV sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc
 5. CV 856- VV đôn đốc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
 6. VV rà soát đánh giá phân loại HTX trên địa bàn
 7. CV 853 - VV giao trả lời đơn kiến nghị của công dân
 8. CV 852 - VV giao trả lời đơn phản ánh của công dân
 9. CV 848 - VV góp ý phương án bảo vệ môi trường chăn nuôi trong khu dân cư ( lần 2)
 10. CV 808 - VV lập danh sách mục công trình , dự án cần thu hồi đất...
 11. CV 801 - VV rà soát xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số - KHHGĐ
 12. CV 802 - VV triển khai chiến dịch tăng cường truyền thông...
 13. CV 804 - VV yêu cầu báo cáo thu đóng góp của nông dân trong 2 năm 2008 và 2017
 14. CV 790 - VV đôn đốc triển khai kế hoạch làm đường GTNT....
 15. CV 84 GPMB - VV trả lời đơn kiến nghị của ông Trần Trọng Ngụ
 16. CV 83 GPMB - VV trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Quang Bình
 17. CV 717 - VV thực hiện các công việc chuẩn bị lế khai trương mùa du lịch biển Thạch Hải năm 2018
 18. CV 706 - VV góp ý quy định sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc
 19. CV 697 - VV bố trí công chức cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo dõi công tác an toàn TP
-->