VV báo cáo các công trình dự án thu hồi đất
Số kí hiệu 344/BC-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017 Ngày hiệu lực 25/12/2017
Lĩnh vực Khen thưởng xử phạt Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành Quốc hội Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung
Đính kèm: VV báo cáo các công trình dự án thu hồi đất
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. Nghị quyết 139/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh
 2. Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh
 3. Một số cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào Khu Công nghệ thông tin tập trung tỉnh Hà Tĩnh
 4. Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ đoàn giám sát HĐND tỉnh từ năm 2011-30/6/2018
 5. Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện c
 6. Về việc đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch vùng trang trại chăn nuôi tập trung tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
 7. Về việc góp ý Đề án sáp nhập Trạm Y tế xã Thạch Tiến với Trạm Y tế xã Việt Xuyên
 8. Ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu một số sản phẩm của huyện Thạch hà giai đoạn
 9. Về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2017
 10. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ hoạch sử dụng đất kỳ cuối (
 11. Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018
 12. Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018
 13. Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 FILE2
 14. QĐ 3630 - VV phân bổ máy trộn bê tông, áo mũ bảo hộ lao động do cty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn và cô
 15. KH 72 - THực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018
 16. CV 799 - VV đăng ký tài sản , thiết bị dạy học theo phương thức mua sắm tập trung ( đợt 2 năm 2018)
 17. CV 795 - VV đăng ký đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tiếp công dân
 18. QĐ 505 - VV giao các đơn vị đỡ đầu các xã đăng ký đạt chuẩn NTM trong năm 2018
 19. BC KQ thực hiện đề án rau củ quả
 20. BC kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 2017, nhiệm vụ trọng tâm 2018
-->