Về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2017
Số kí hiệu 51/NQ-HDND
Ngày ban hành 13/12/2017 Ngày hiệu lực 13/12/2017
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành HDND tỉnh Cơ quan ban hành HĐND
Nội dung Đường dẫn tải FILE
http://dbndhatinh.vn/vbdbnd/default/explorer.html/archives/1262?folder_id=79
Đính kèm: Về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2017
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. Ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu một số sản phẩm của huyện Thạch hà giai đoạn
 2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ hoạch sử dụng đất kỳ cuối (
 3. Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018
 4. Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018
 5. Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 FILE2
 6. QĐ 3630 - VV phân bổ máy trộn bê tông, áo mũ bảo hộ lao động do cty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn và cô
 7. KH 72 - THực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018
 8. CV 799 - VV đăng ký tài sản , thiết bị dạy học theo phương thức mua sắm tập trung ( đợt 2 năm 2018)
 9. CV 795 - VV đăng ký đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tiếp công dân
 10. QĐ 505 - VV giao các đơn vị đỡ đầu các xã đăng ký đạt chuẩn NTM trong năm 2018
 11. BC KQ thực hiện đề án rau củ quả
 12. BC kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 2017, nhiệm vụ trọng tâm 2018
 13. Báo cáo xử lý và trả lời kiến nghị của cử tri
 14. Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát..
 15. VV báo cáo các công trình dự án thu hồi đất
 16. Báo cáo về việc các công trình, dự án thu hồi đất ..
 17. Báo cáo kết quả thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... 207, nhiệm vụ 2018
 18. Báo cáo kết quả thi hành án DS 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018
 19. Báo cáo kết quả chấp hành pháp luật ..
-->