Triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp
Số kí hiệu 132/KH-UBND
Ngày ban hành 03/12/2018 Ngày hiệu lực 03/12/2018
Lĩnh vực Kinh tế - Tài nguyên - NN Loại văn bản Kế hoạch
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung Triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp
Đính kèm: Triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. Triển khai thi hành Luật Thủy sản
 2. Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam
 3. Kế hoạch triển khai Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
 4. Kê hoạch thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu Tháng 11,12
 5. KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CQNN HUYỆN THẠCH HÀ NĂM 2019
 6. Kế hoạch cập nhật kiến thức Qp An đối tượng 3
 7. Kế hoạch Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong huy động nguồn lực xây dựng NTM(gửi lại)
 8. Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019
 9. Công tác tuyên truyền năm 2018 và định hướng đến năm 2020
 10. Kế hoạch Triển khai thực hiện công nhận lại diện tích đất ở có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980
 11. Kế hoạch thực hiện tháng hành động người cao tuổi năm 2018
 12. Phát động phong trào thi đua 5 tháng cuối năm 2018
 13. Kế hoạch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2018-2025
 14. Góp ý dự thảo văn bản : KH thực hiện nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018 ( yêu cầu góp ý trước 17
 15. Kế hoạch sơ kết 10 năm thực hiện ngày biên phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019 và kỷ niệm 30 năm ng
 16. KH tổ chức các điểm bán thịt lợn bình ổn giá
 17. KH 74 - TRiển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018
 18. KH 71 - Tổ chức rà soát, xác minh, kết luận, bổ sung thông tin, hoàn thiện hồ sơ liệt, mộ liệt sỹ
 19. KH 73 - Kế hoạch phân công giải quyết vướng mắc - khó khăn trong những tháng đầu năm 2018