Trả lời một số kiến nghị của các hộ dân ảnh hưởng dự án Shophouse và hạ tầng dân cư tại xã Thạch Đài
Số kí hiệu 1861/UBND
Ngày ban hành 19/09/2018 Ngày hiệu lực 19/09/2018
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung Trả lời một số kiến nghị của các hộ dân ảnh hưởng dự án Shophouse và hạ tầng dân cư tại xã Thạch Đài
Đính kèm: Trả lời một số kiến nghị của các hộ dân ảnh hưởng dự án Shophouse và hạ tầng dân cư tại xã Thạch Đài
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. Vv chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn Giám sát HĐND tỉnh
 2. Chấn chỉnh công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm.
 3. V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh về triển khai thự
 4. Dự thảo Đề án Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn
 5. Phê bình tập thể, cá nhân liên quan đến tồn tại, hạn chế trong xây dựng NTM tại xã Thạch Văn
 6. V/v đôn đốc chỉ đạo thực hiện Tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới
 7. Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 đối với UBND cấp xã
 8. Về viêc tăng cường công tác PCD và đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng đợt 2 năm 2018
 9. vv chấn chỉnh tình trạng ban hành văn bản vượt cấp
 10. vv giao giải quyết phản ánh của công dân: Đỗ Xuân Ngọc -Ngọc Sơn
 11. Rà soát khen thưởng thành tích kháng chiến(có kèm theo)
 12. vv giao xử lý kiến nghị của công dân: Phan Công Dũng-Thạch Khê
 13. vv giao xử lý kiến nghị của công dân: Nguyễn Văn Minh-Thạch Khê
 14. V/v triển khai xây dựng kế hoạch cấp quyền, đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2019
 15. V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo Đề án Hợp nhất Trung tâm VHTT&DL với Đài TT-TH
 16. Tở trình Về việc đề nghị thu hồi đất, cho phép Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh chuyển mục đích sử dụng đất,
 17. V/v triển khai xây dựng kế hoạch cấp quyền, đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2019
 18. V/v triển khai thi công các công trình sửa chữa trường học đợt 2 năm 2018
 19. V/v tăng cường công tác quản lý tài chính, ngân sách tại các xã, thị trấn
 20. V/v đề xuất hỗ trợ kinh phí thực hiện VSMTNT, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng
-->