TB 307 - Chương trình , nội dung làm việc với tư vấn rà soát đánh giá báo cáo nghiên cứu tiền khả th
Số kí hiệu 307/TB-UBND
Ngày ban hành 11/05/2018 Ngày hiệu lực 11/05/2018
Lĩnh vực Kinh tế - Tài nguyên - NN Loại văn bản Thông báo
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung TB 307 - Chương trình , nội dung làm việc với tư vấn rà soát đánh giá báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án : cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển bắc trung bộ - tiểu dự án đo thị Thị trấn Thạch Hà
Đính kèm: TB 307 - Chương trình , nội dung làm việc với tư vấn rà soát đánh giá báo cáo nghiên cứu tiền khả th
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. TB Nội dung ôn tập thi tuyển giáo viên MN - tiểu học
 2. Thông báo kết quả rà soát nội dung kiến nghị của ông Nguyễn Phi Minh
 3. Thông báo thu hồ sơ tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học năm 2018
 4. Kết luận thanh tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng tại
 5. Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch tại cuộc họp UBND tháng 10 năm 2018
 6. Thông báo lịch giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong huy động nguồn lực xây dựng NTM
 7. Thông báo Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về chính sách trợ giúp xã hội
 8. thẩm định tiêu chí NTM lĩnh vực ngành lao động- TBXH tại Ngọc Sơn, bắc Sơn, Thạch Điền, Thạch Xuân
 9. Thẩm định kết quả rà soát và danh sách hộ BTXH xã Bắc Sơn
 10. thẩm định tiêu chí NTM lĩnh vực ngành lao động- TBXH tại Ngọc Sơn, bắc Sơn, Thạch Điền, Thạch Xuân
 11. Thông báo nội dung thời gian và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6-HĐND huyện khóa XIX
 12. Thông báo dừng tổ chức kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo
 13. UBND huyện tổ chức kiểm tra địa điểm thực hiện các dự án đầu tư
 14. thẩm định kết quả tiêu chí hộ nghèo các xã về địch NTM 2018
 15. Thông báo Nội dung và thời gian Sở lao động - TBXH về kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận ngh
 16. Thông báo làm việc với các hộ Đập Tây-Thạch Xuân
 17. UBND huyện Thạch Hà tổ chức làm việc các hộ cho thuê đất tại Bãi Tắm Thạch Hải
 18. Thông báo đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM do sở NN phụ trách
 19. Thông báo chung kết Hội thi Hòa giải viên cơ sở giỏi
 20. Thông báo thời gian, địa điểm xét tuyển đặc cách và DS thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn..