TB 307 - Chương trình , nội dung làm việc với tư vấn rà soát đánh giá báo cáo nghiên cứu tiền khả th
Số kí hiệu 307/TB-UBND
Ngày ban hành 11/05/2018 Ngày hiệu lực 11/05/2018
Lĩnh vực Kinh tế - Tài nguyên - NN Loại văn bản Thông báo
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung TB 307 - Chương trình , nội dung làm việc với tư vấn rà soát đánh giá báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án : cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển bắc trung bộ - tiểu dự án đo thị Thị trấn Thạch Hà
Đính kèm: TB 307 - Chương trình , nội dung làm việc với tư vấn rà soát đánh giá báo cáo nghiên cứu tiền khả th
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. Chức danh và chữ ký của Phó chánh văn phòng điều phối thực hiện chương trình MTQG XD NTM
 2. TB 229 - Thông báo giới thiệu chức danh chữ ký của ông Phạm Văn Đồng phó trưởng phòng TNMT huyện Thạ
 3. TB 967 - TB chức danh và chữ ký của Phó giám đốc Trung tâm hành chính công huyện Thạch Hà
 4. TB 644 - TB chức danh và chữ ký của phó chánh văn phòng điều phối NTM
 5. UBND huyện tổ chức buổi kiểm tra thực địa đề xuất điều chỉnh một số dự án
 6. TB tổ chức cuộc làm việc để nghe và cho ý kiến đối với một số nội dung QLNN trên lĩnh vực quy hoạch,
 7. Thông báo thời gian giám sát việc thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2018
 8. Thông báo về thời gian làm việc mùa đông
 9. Thông báo kiểm tra trình độ ứng dụng tin học văn phòng đối với viên chức trạm y tế
 10. Thông báo kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xử lý các vướng mắc liên quan đến d
 11. TB 296 - họp soát xét các nội dung liên quan đến dự án chợ Thị trấn Thạch Hà
 12. Thông báo làm việc với chuyên gia BCG về các nội dung liên quan báo cáo dự án rà soát, điều chỉnh qu
 13. TB khảo sát vùng định hướng quy hoạch làng nghề bún, bánh thị trấn Thạch Hà
 14. Thông báo tuyển dụng đặc cách giáo viên mầm non, tiểu học năm 2018
 15. TB VV di dời tài sản , cây cối hoa màu nằm trong phạm vi GPMB dự án bảo vệ môi trường thượng nguồn v
 16. TB 305 - Khảo sát thực tế một số làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện
 17. TB 304 - họp thống nhất thanh toán nợ vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc...
 18. TB 300- Hội nghị nói chuyện truyền thông chuyên đề về an toàn TP
 19. TB 298 - Kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Hương PCT UBND huyện tại cuộc họp sơ kết công tác bảo hiể
-->