Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIX (File 2)
Số kí hiệu 02/TL-HDND
Ngày ban hành 16/07/2018 Ngày hiệu lực 16/07/2018
Lĩnh vực Khen thưởng xử phạt Loại văn bản Tài liệu
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành HĐND
Nội dung Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIX (File 2)
Đính kèm: Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIX (File 2)
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIX (File 1)