QĐ 7996 - QĐ vv tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở
Số kí hiệu 7996/UBND
Ngày ban hành 27/12/2017 Ngày hiệu lực 27/12/2017
Lĩnh vực Khen thưởng xử phạt Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung QĐ 7996 - QĐ vv tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở
Đính kèm: QĐ 7996 - QĐ vv tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở