QĐ 7996 - QĐ vv tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở
Số kí hiệu 7996/UBND
Ngày ban hành 27/12/2017 Ngày hiệu lực 27/12/2017
Lĩnh vực Khen thưởng xử phạt Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung QĐ 7996 - QĐ vv tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở
Đính kèm: QĐ 7996 - QĐ vv tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. Quyết định thanh tra việc thực hiện một số nhiệm vụ, công vụ và quản lý, sử dụng kinh phí tại Văn ph
 2. Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2018.
 3. Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2018.
 4. QĐ kiện toàn Ban an toàn giao thông huyện
 5. QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã năm 2018
 6. V/v thôi biệt phái công chức (bà Huỳnh Thị Ánh Diệu, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nôn
 7. V/v bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo quản lý ông Đoàn Tiến Đạt, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
 8. Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chín
 9. Quyết định điều động viên chức trạm y tế (Ông Phạm Thanh Truyền, Viên chức Trạm Y tế xã Thạch Lạc)
 10. Quyết định điều động viên chức y tế (Điều động bà Nguyễn Vân Oanh, viên chức trạm y tế xã Tượng Sơn
 11. Quyết định ban hành nội quy kiểm tra sát hạch tuyển dụng giáo viên
 12. phê duyệt kết quả rà soát và danh sách hộ BTXH xã Bắc Sơn
 13. V/v phê duyệt Phương án ngành hàng chợ Ngọc Sơn;V/v phê duyệt Nội quy Chợ Ngọc Sơn
 14. quyết định số 8286/QĐ-UBND ngày 9/11/2018 về việc công nhận đạt chuẩn KDC NTM kiểu mâu 2018
 15. phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo xã Thạch Tiến
 16. Về việc công nhận kết quả rà soát hộ nghèo xã Thạch Ngọc
 17. Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo xã Thạch Xuân
 18. phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo xã Nam Hương
 19. Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo xã Thạch Lưu
 20. VV phê duyệt kế hoạch hỗ trợ chính sách môi trường năm 2018