QĐ 660 - VV Phê duyệt quyết toán KP hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước v
Số kí hiệu 660/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/01/2018 Ngày hiệu lực 23/01/2018
Lĩnh vực Kinh tế - Tài nguyên - NN Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung QĐ 660 - VV Phê duyệt quyết toán KP hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước và kênh mương nội đồng năm 2017
Đính kèm: QĐ 660 - VV Phê duyệt quyết toán KP hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước v
-->