QĐ 542 - Khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2017
Số kí hiệu 542/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/01/2018 Ngày hiệu lực 19/01/2018
Lĩnh vực Khen thưởng xử phạt Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung QĐ 542 - Khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2017
Đính kèm: QĐ 542 - Khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2017