QĐ 542 - Khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2017
Số kí hiệu 542/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/01/2018 Ngày hiệu lực 19/01/2018
Lĩnh vực Khen thưởng xử phạt Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung QĐ 542 - Khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2017
Đính kèm: QĐ 542 - Khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2017
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. Về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tại các n
 2. QĐ VV phân bổ chỉ tiêu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo v
 3. QĐ thành lập hội đồng tiêu hủy các loại pháo, súng cồn tự chế, xung kích điện bj cấm
 4. QĐ 3631 - VV phân bổ khối lượng xi măng hỗ trợ mở rộng đường GT NT cho các xã về đích NTM năm 2018
 5. QĐ 3629 - VV cấp ứng kinh phí cấp bù sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi cho các địa phương năm 2018
 6. QĐ 3622 - VV thành lập đoàn kiểm trac ông tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 trên địa bàn huyện
 7. QĐ 3616 - Quy định mức thưởng đối với đơn vị được Chủ tịch UBND huyện công nhận các danh hiệu
 8. QĐ 3589 - Ban hành quy định sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc ( TD-office)
 9. QĐ 3488 - Kiện toàn hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện
 10. QĐ 3244 - QĐ vv thành lập BTC kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT Lê quý Đôn
 11. QĐ 7996 - QĐ vv tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở
 12. QĐ 660 - VV Phê duyệt quyết toán KP hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước v
 13. QĐ 619 - VV thành lập BCĐ hội khỏe phù đổng huyện Thạch Hà năm 2017-2018
 14. QĐ 453 - VV phê duyệt danh sách các xã đăng ký đạt chuẩn NTM trong năm 2018
 15. Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm ngành Giáo dục năm học 2016-2017
-->