QĐ 542 - Khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2017
Số kí hiệu 542/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/01/2018 Ngày hiệu lực 19/01/2018
Lĩnh vực Khen thưởng xử phạt Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung QĐ 542 - Khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2017
Đính kèm: QĐ 542 - Khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2017
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. V/v cấp giống rau hỗ trợ sản xuất vụ đông năm 2018
 2. Quyết định thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí Xây dụng NTM t
 3. Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra danh hiệu văn hóa năm 2018
 4. Quyết định thành lập tổ thu hồ sơ tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học huyện Thạch Hà năm 2018
 5. Về việc thành lập BCĐ rà soát hộ nghèo cuối năm 2018
 6. VV điều chỉnh cơ chế hỗ trợ nông thôn mới
 7. Về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tại các n
 8. QĐ VV phân bổ chỉ tiêu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo v
 9. QĐ thành lập hội đồng tiêu hủy các loại pháo, súng cồn tự chế, xung kích điện bj cấm
 10. QĐ 3631 - VV phân bổ khối lượng xi măng hỗ trợ mở rộng đường GT NT cho các xã về đích NTM năm 2018
 11. QĐ 3629 - VV cấp ứng kinh phí cấp bù sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi cho các địa phương năm 2018
 12. QĐ 3622 - VV thành lập đoàn kiểm trac ông tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 trên địa bàn huyện
 13. QĐ 3616 - Quy định mức thưởng đối với đơn vị được Chủ tịch UBND huyện công nhận các danh hiệu
 14. QĐ 3589 - Ban hành quy định sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc ( TD-office)
 15. QĐ 3488 - Kiện toàn hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện
 16. QĐ 3244 - QĐ vv thành lập BTC kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT Lê quý Đôn
 17. QĐ 7996 - QĐ vv tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở
 18. QĐ 660 - VV Phê duyệt quyết toán KP hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước v
 19. QĐ 619 - VV thành lập BCĐ hội khỏe phù đổng huyện Thạch Hà năm 2017-2018
-->