Lịch công tác tuần từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 năm 2018
Số kí hiệu 18/LCT
Ngày ban hành 15/05/2018 Ngày hiệu lực 15/05/2018
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Lịch công tác
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung
Đính kèm: Lịch công tác tuần từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 năm 2018
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch hà từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018
 2. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch hà từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018
 3. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch hà từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018
 4. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch hà từ ngày 3/12/2018 đến ngày 9/12/2018
 5. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch hà từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018
 6. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 19/11/2018 đến ngày 26/11/2018
 7. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018
 8. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2018
 9. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018
 10. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018
 11. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018
 12. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018
 13. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018
 14. Lịch công tác của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 24/9/2018 đến ngày 30/9/2018
 15. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018
 16. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018
 17. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 3/9/2018 đến ngày 9/9/2018
 18. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 20/8/2018 đến ngày 26/8/2018
 19. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018
 20. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 6/8/2018 đến ngày 12/8/2018