KH 14 - Triển khai thi hành luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Số kí hiệu 14/KH-UBND
Ngày ban hành 19/01/2018 Ngày hiệu lực 19/01/2018
Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh Loại văn bản Kế hoạch
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung KH 14 - Triển khai thi hành luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Đính kèm: KH 14 - Triển khai thi hành luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
-->