HƯỚNG DẪN Phân loại, xử lý rác tại nguồn
Số kí hiệu 2196/UBND-TNMT
Ngày ban hành 31/10/2018 Ngày hiệu lực 31/10/2018
Lĩnh vực Kinh tế - Tài nguyên - NN Loại văn bản Hướng dẫn
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung HƯỚNG DẪN Phân loại, xử lý rác tại nguồn
Đính kèm: HƯỚNG DẪN Phân loại, xử lý rác tại nguồn