Góp ý dự thảo báo cáo dự án mỏ sắt Thạch Khê
Số kí hiệu 156/UBND
Ngày ban hành 24/01/2018 Ngày hiệu lực 24/01/2018
Lĩnh vực Kinh tế - Tài nguyên - NN Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung Yêu cầu các phòng ngành, UBND các xã vùng mỏ sắt Thạch Khê góp ý gửi về huyện trước 16h ngày 24/1/2018 qua Chi cục Thống kê
Đính kèm: Góp ý dự thảo báo cáo dự án mỏ sắt Thạch Khê
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. VV bảo vệ môi trường hồ bộc nguyên
 2. VV đôn đốc nộp kết quả rà soát, đánh giá phân loại HTX trên địa bàn ( hỏa tốc)
 3. VV rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính
 4. CV 858 - VV sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc
 5. CV 856- VV đôn đốc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
 6. VV rà soát đánh giá phân loại HTX trên địa bàn
 7. CV 853 - VV giao trả lời đơn kiến nghị của công dân
 8. CV 852 - VV giao trả lời đơn phản ánh của công dân
 9. CV 848 - VV góp ý phương án bảo vệ môi trường chăn nuôi trong khu dân cư ( lần 2)
 10. CV 808 - VV lập danh sách mục công trình , dự án cần thu hồi đất...
 11. CV 801 - VV rà soát xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số - KHHGĐ
 12. CV 802 - VV triển khai chiến dịch tăng cường truyền thông...
 13. CV 804 - VV yêu cầu báo cáo thu đóng góp của nông dân trong 2 năm 2008 và 2017
 14. CV 790 - VV đôn đốc triển khai kế hoạch làm đường GTNT....
 15. CV 84 GPMB - VV trả lời đơn kiến nghị của ông Trần Trọng Ngụ
 16. CV 83 GPMB - VV trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Quang Bình
 17. CV 717 - VV thực hiện các công việc chuẩn bị lế khai trương mùa du lịch biển Thạch Hải năm 2018
 18. CV 706 - VV góp ý quy định sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc
 19. CV 697 - VV bố trí công chức cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo dõi công tác an toàn TP
 20. CV 694 - VV rà soát, tổng hợp nhu cầu cây trồng phục vụ xây dựng Dự án trồng cây lâm nghiệp phân tán
-->